Blogginlägg nummer 800 – det får handla om Almedalen

Detta är blogginlägg nummer 800 sen starten av Ansvarsblogg.se i april 2008. Det betyder således cirka 100 blogginlägg per år, dvs cirka två per vecka. Ibland såklart oftare – ibland mer sällan. Dominerade tema har såklart läkemedel och miljö varit – och många inlägg har antingen skrivits nere i Almedalen eller varit kopplade till Almedalsdiskssioner. Så vad passar bättre i detta mitt 800:de blogginlägg än att kommentera delar av mitt eget Almedalsschema 2017 som såklart innehåller flera diskussioner om läkemedel i miljön.

Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar

Göteborgs Universitet, ingår i Västsvenska Arenan

2/7 2017, 16:30 – 17:30 Strandvägen, H528, ”Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet.” Seminarium Vård och omsorg, Klimat/miljö

Ett friskare Östersjön utan läkemedel?

Takeda Pharma AB

3/7 2017, 11:00 – 12:00 Briggen Tre Kronor, fartyg, Seminarium Hållbarhet, Klimat/miljö

Finns det lösningar för bättre vattenhantering i industrin?

Kemivärldenbiotech, Win Water

3/7 2017, 09:00 – 16:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, ”Almedalspaviljongen” Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet

Vaccinmotstånd – en konsekvens av den nya medielogiken?

LIF Vaccin, GSK, Pfizer, Valneva, Sanofi, MSD

4/7 2017, 09:00 – 10:00 Rigagränd 1, ”Digidalen” Seminarium Vård och omsorg, Digitalisering

Hur kan vi genom att samarbeta hjälpa unga att skapa en bra framtid?

CSR Sweden, NyföretagarCentrum Sverige

4/7 2017, 13:00 – 13:45 Strandvägen 4, ”Tavernatältet” Seminarium Hållbarhet, Integration/mångfald

 

Jag tycker att dessa exempel på några av de seminarier som jag kommer att delta i väl beskriver bredden av hållbarhetsfrågan – såväl social som miljömässig hållbarhet, men även vikten av ekonomiskt/finansiellt hållbara samhällen. Kanske undrar någon hur vaccin-seminariet är kopplad till hållbarhetsfrågan. Det finns enligt mig många kopplingar, en av de viktigaste är att preventionsinsatser – såsom vaccinationer – är centrala för att förebygga ohälsa (i fallet vacciner för att förebygga infektioner). Kan vi förebygga infektioner och allmänt få ned infektionstrycket i samhället så minskar behoven av antibiotika – och vår antibiotika behöver vi vara rädda om! En ansvarsfull och restriktiv användning, samt en ansvarsfull tillverkning av antimikrobiella läkemedel, utgör en stor del av mitt hållbarhetsfokus för närvarande som många av er vet.

Skillnader och likheter mellan dansk och svensk läkemedelsindustri

Danish Health Tech

 

Jag hade idag glädjen att träffa en rad företrädare för Danish Health Tech Group på den danska ambassaden i Stockholm. Gruppen är här i Sverige för att lära sig mer om svensk läkemedelsindustri och om möjligt hitta samarbeten med, och kunder bland, svenska läkemedelstillverkare. Utöver diskussioner på ambassaden idag med mig och representanter bland annat från Business Region Stockholm Life Science, så kommer den danska gruppen att besöka Bactiguard i Stockholm, Astra Zeneca i Södertälje samt Pfizers fabrik i Strängnäs.

Vi hade bra diskussioner om skillnader och likheter mellan den danska och den svenska läkemedelsindustrin, mellan svensk och dansk affärskultur, hur respektive regering ser på vikten av Life Science och mycket annat. Ett spännande tema gällde vikten av hållbarhet, främst gällande miljömässigt ansvarstagande. Hur kan Danish Health Tech Groups medlemsbolag, med sina olika tekniska lösningar, hjälpa läkemedelstillverkare att agera mer resurssnålt, öka produktiviteten, minska utsläppen till luft, mark och vatten, samt undvika att generera avfall? Hur kan vi hitta samarbeten för att bli mer ”LEAN & GREEN”?

Jag hoppas att det kommer upp många goda idéer under gruppens besök till fabrikerna – LEAN & GREEN är en uppenbar konkurrensfaktor för oss här i Skandinavien!

Våra praktikanter från KI:s bioentreprenörsprogram är färdiga med sitt arbete

Adam och Xiaowen - avslutad PP1

I mitt blogginlägg den 26 april (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/behover-lakemedelsindustrin-forandras-for-att-vara-langsiktigt-hallbar-och-framgangsrik-i-en-forandrad-varld/) presenterade jag Adam Martak och Xiaowen Li – två bioentreprenörsstudenter från Karolinska Institutet – och deras projekt ”Re-Think Tank”. De har nu avslutat sitt arbete hos oss på Pfizer och föreslagit 7 områden som vi bör titta vidare på för att säkerställa att vi är fortsatt långsiktigt hållbara och framgångrika i en värld som förändras fort via globalisering, digitalisering och ökade krav och förväntningar på hållbarhet. Förslagen kommer bland annat utgöra grund för kommande praktik- och examensarbeten för studenter från KI eller Stockholms Universitet – våra två huvudsakliga samarbetspartners.

Proposal 1: Getting more familiar with process innovation

Proposal 2: Optimizing the efficiency of meetings

Proposal 3: Conducting a thorough stakeholder analysis

Proposal 4: Increasing diversity within the company

Proposal 5: Developing a positive public image via out-of-the-box branding strategies

Proposal 6: Analyzing influence of parameters on payer’s perception of the value of pharmaceutical product, e.g. a vaccine

Proposal 7: Developing a graduate program scheme with a clear career path for a small number of candidates

 

Styrelsemöte igår i CSR Sweden

Styrelsemöte 170531

Igår träffades styrelsen för CSR Sweden (http://www.csrsweden.se/) för första gången efter årsmötet och det konstituerande styrelsemötet i april. Det är verkligen en ära att få vara ordförande för CSR Sweden, detta nätverk representerande det ”ansvarstagande näringslivet” – privata och statligt ägda företag som tydligt i sin affär har tagit in hållbarhet. Vill man förstå bredden av hållbarhetsfrågan kan jag varmt rekommnedera er att ta del av vår podd-serie ”Vems agenda?” (https://mytuner-radio.com/podcasts/vems-agenda-csr-sweden-1210793615). En podd som under Parum Sharmas handfasta ledning guidar oss igenom de globala hållbarhetsmålen (SDG:erna). Jag själv deltog i diskussionerna när mål nummer 3 avhandlades (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sdgerna-mal-nummer-3-halsa-och-valbefinnande/).

Fokus för styrelsens diskussioner igår var social hållbarhet. En tydlig ambition för CSR Sweden detta verksamhetsår är Pact4Youth/Skills4Jobs (http://www.csrsweden.se/pact4youth/). Jag hoppas återkomma många gånger framöver om hur detta arbete utvecklas :-)

 

China and EU Pharmaceutical Industry Forum 2017

Bengt föreläser i Shanghai 2017

I veckan har jag varit i Shanghai och föreläst vid China/EU Pharmaceutical Industry Forum. Detta var en fortsättning på de diskussioner vi förde i Hamburg förra året (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/lakemedel-och-miljo-samverkan-mellan-kina-och-europa/) och i Shanghai året innan (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/china-eu-pharmaceutical-industry-forum-i-shanghai/). Enormt spännande och lärorikt att få tillfället att föra en dialog om de utmaningar som fortfarande finns kvar gällande tillverkning hos tredje-parts leverantörer i Kina, men också se de framsteg som görs. Det finns en allt större förståelse för de krav vi ställer från de globala läkemedelsföretagen på våra leverantörer och underleverantörer, och den inhemska kinesiska läkemedelsindustrin bygger snabbt upp sin kompetens inom hållbarhetsområdet. En mycket lovande utveckling!

Ett stort tack till CPIA (Chinese Pharmaceutical Industry Association) som stod som värd för mötet, i samverkan med den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA.