Är Sverige ett föregångsland inom miljö och läkemedel?

Erik Haeffler

 

Idag diskuterade Erik Haeffler (på bilden ovan – vice president, Manufacturing Services & Head of CSR, Recipharm) och jag, under Birgitta Karpesjös (Apotekarsocieteten) ledning frågan om Sverige är ett föregångsland inom miljö och läkemedel på Läkemedelskongressen (#LMK17). Jag inledde med en beskrivning av vad som har gjorts, var vi står idag, och var vi önskar befinna oss imorgon. Mycket av de perspektiven känner ni som följer mig regelbundet här på bloggen väl igen. Sverige har definitivt varit ett föregångsland länge, allt sedan landstingen och apoteken började ställa frågor till oss i industrin i början av 00-talet, om läkemedelssubstansernas eventuella miljöpåverkan. Frågor som sedemera ledde till att LIF tog initiativet att börja publicera miljöinformation på Fass.se (https://www.fass.se/LIF/menydokument?userType=2&menyrubrikId=1410). Genom landstingens fortsatta arbete med att ställa hållbarhetskrav i samband med offentlig upphandling (läs mer om detta i exempelvis detta blogginlägg: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/uppfoljning-av-hallbarhetskrav-i-den-offentliga-upphandlingen/) och det stora MistraPharma-projektet (http://www.mistrapharma.se/) har Sverige fortsatt vara en föregångare. Den svenska industrin, genom branschföreningen LIF men också genom de enskilda företagen, har varit en stark pådrivare inom den internationella industrin, och de svenska apoteksaktörerna ligger även de långt framme ur ett internationellt perspektiv.

Jag gav exempel på detta i  mitt föredrag och tittade även framåt där jag önskar se bland annat att regeringen öppnar för miljöhänsyn inom ramen för det generiska utbytet (läs mer om det på http://www.ansvarsblogg.se/miljo/nar-ska-svenska-regeringen-trycka-pa-den-grona-knappen/). Ska Sverige behålla ledartröjan inom området miljö och läkemedel anser jag att det behövs ett par tydliga beslut och initiativ från regeringens sida. Och miljöincitament inom det generiska utbytet vore en mycket stark signal om att frågan anses viktig. Ett litet land som Sverige kan inte lösa alla problem såklart, men vi är en utmärkt ”pilotmarknad” för initiativ av detta slag.

Erik Haeffler gav mycket konkreta exempel från Recipharm hur ett enskilt läkemedelsföretag agerar när de har satt hållbarhet tydligt på agendan, när hållbarhet ses som en central del i affärsstrategin.

Från industrins sida är vi redo att fortsätta arbeta för att Sverige förblir ett föregångsland – vill regeringen bidra till detta genom att fatta de beslut som behövs?

AMR-seminarium på European Public Health Conference i Stockholm

EPH Conf

Igår modererade jag ett AMR-symposium (AntiMicrobial Resistance, dvs antibiotikaresistens) på Stockholmsmässan i samband med European Public Health Conference. Några av er såg kanske mina tweets i mitt twitterflöde (@CSRBengt) från konferensen igår. Bra presentationer om ett antal olika perspektiv, bland annat om vaccinationsprogram för att förebygga infektioner, förbättrad diagnostik samt erfarenheter och förslag från initiativen DRIVE-AB och PLATINEA för att säkerställa tillgänglighet på nya såväl som existerande antibiotika på marknaden. Presentationerna följdes av en paneldiskussion med Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten, Niklas Hedberg från TLV, Patriq Fagerstedt från Vetenskapsrådet och Jenni Nordborg från Vinnova.

Stort tack för bra diskussioner – vi har mycket att ta tag i…

När ska svenska regeringen trycka på ”den gröna knappen”?

Gröna knappen

Flera gånger under de senaste åren har jag ställt frågan om när regeringen avser att ”trycka på den gröna knappen”. Senast jag nyttjade det uttrycket för att uppmana den svenska regeringen att väga in miljöaspekter i det generiska utbytet (det tvingande utbytet av en läkemedelsprodukt till dess billigaste generiska kopia) var för knappt ett år sedan (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/nar-trycker-regeringen-pa-den-grona-knappen/). Nu har frågan än en gång aktualiserats genom en forskningsstudie som visar på ett samband mellan priset på läkemedel och hur bra generell miljölagstiftningen är i produktionslandet, liksom hur väl lagen följs. Studien har diskuterats bland annat på TV i förra veckan och nu finns även en artikel på LIFe-time där både forskaren Joakim Larsson och jag kommer till tals. Läs och begrunda:  http://www.life-time.se/forskning/studie-dags-vaga-in-miljo-i-val-av-lakemedel/

Visst är det konstigt att vi 2017 fortfarande har en svensk lagstiftning som förbjuder miljöhänsyn, och bara fokuserar lägsta pris, när det gäller ett produktområde av så stor vikt för många männsikor som läkemedel inom öppen-vård.

 

 

Anna Lagermalm, student från KI, ska jobba med vårt mångfaldsprogram

Anna L har börjat jobba

Idag har Anna Lagermalm, student från Karolinska Institutets bioentreprenörsprogram, påbörjat sin 12-veckors långa praktik här hos oss på Pfizer. Annas projekt heter ”Increasing diversity within the company” och är ett av de förslag på praktikuppdrag som KI-studenterna Xiaowen och Adam tog fram under deras arbete hos oss i våras (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/vara-praktikanter-fran-kis-bioentreprenorsprogram-ar-fardiga-med-sitt-arbete/). Anna kommer även hjälpa till i det specifika projekt som vi arbetar med för närvarande som handlar om att utvärdera förutsättningarna för ett mer strukturerat trainee-program för Pfizer Sverige (även det ett förslag från Xiaowen och Adam).

Vårt mål med Annas praktik:

“The project aims to help Pfizer increasing the work force diversity (e.g. from age, gender, ethnic, cultural and other perspectives),
and better mirror the diversity in the Swedish society, i.e. among all its stakeholders.”

Jag kommer såklart att återkomma under de kommande 12 veckorna med små uppdateringar om hur Annas projekt utvecklar sig.

Välkommen till Pfizer Anna!

Uppsala Health Summit 2017

AMR Theme Table at Uppsala Health Summit

 

Idag och imorgon deltager jag i diskussioner på Uppsala Slott, bland annat om antibiotikaresistens (AMR, AntiMicrobial Resistance) på konferensen Uppsala Health Summit. Jag leder diskussionerna om AMR på ett ”Theme Table” där alla kan komma fram och ge sina perspektiv på AMR och en ”One Health Approach”, dvs att man tar ett brett grepp på frågan så att såväl human, djur som miljöperspektiven finns med. Vad gäller min syn på AMR kan jag rekommendera att ni exemplevis läser inlägget här på bloggen från 31 augusti i år (http://www.ansvarsblogg.se/uncategorized/diskussioner-om-antibiotikaresistens-pa-world-water-week-i-stockholm/). Där ser ni bland annat vad jag anser måste ingå i en ”AMR-strategi”:

- Responsible use (both human and animal). And responsible means restrictive.
- Adherence: patients must complete their treatments – if they are terminated prematurely there is a great risk of renewed illness.
- Important to ensure that the ”infection pressure” in society is as low as possible to enable limited need of treatment
— Using preventive measures can reduce the infection pressure. Prevention means
— –Good hygiene / sanitation in health care
— –Use of vaccines
- New incentives / business models for
— Research and development into new antibiotics
To ensure that both new and older antibiotics will ”be on the shelf” in healthcare when needed
Green procurement programs and/or green incentives in reimbursements systems (e.g. ”generic substitution system”)
- Ensure that there are no unacceptable amounts of antibiotics substances released from manufacturing

Vill ni ta del av ytterligare frågeställningar som kommer att diskuteras under dessa två dagar på Uppsala Health Summit kan ni dels följa med på twitter under hashtaggen #UaHS2017 dels läsa på debattsidan i dagens Svenska Dagbladet:

https://www.svd.se/hur-ska-vi-klara-de-nya-epidemierna