Tillverkning av läkemedel i Indien

Hur säkrar vi upp miljö- och socialt ansvartagande vid tillverkning i Indien?

Alla branscher, och så även läkemedelsindustrin, lägger mer och mer av sin verksamhet i ”tredje världen”, vilket innefattar bland andra länder Indien och Kina. Detta är en självklar utveckling eftersom dessa marknader växer så det knakar och vi vill vara verksamma där. Denna ”out-soucing” har såklart även en kostnadsaspekt, då det i flera fall är billigare att förlägga verksamheten i dessa länder. Det är i alla dessa situationer av fundamental vikt att vi tar ett seriöst miljö- och socialt ansvar när vi förlägger verkamhet i dessa länder. Basen för Pfizers arbete här är de riktlinjer som finns inom Global Compact (se bland annat hemsidan www.unglobalcompact.org) och vi har ett inspektionsteam inom vår globala miljöorganisation som ska säkerställa att de krav vi har också efterlevs. Utöver dessa riktlinjer jobbar vi inom läkemedelsindustrin också med ett initiativ som vi kallar ”Pharmaceutical Supply Chain Initiative” (www.pharmaceuticalsupplychain.org). Eftersom denna fråga ligger rmig väldigt varmt om hjärtat är det med glädje som jag ser att fler och fler aktörer engagerar sig i denna frågeställning. Senast idag träffade jag ett par medarbetare inom IVL (Svenska Miljöinstitutet) som driver ett projekt i Indien där man tittar på ett stort antal olika verkamheter, bland annat läkemedelsindustrin, och har som mål att implementera ett antal pilotanläggningar som visar hur man relativt enkelt kan minska utsläppen från verksamheterna och även på andra sätt minska miljöpåverkan. Jag har också sett idag att den nybildade Forskarskolan för Miljö och Hälsa i Göteborg just har finansierat ett doktorandprojekt med titeln ”Consumption of inexpensive medicines – increased risks for resistance development and environmental effects?”. Helt klart att frågan kring tillverkning av läkemedel i ”låg-kostnads-länder”, och konsumption här i Sverige av dessa läkemedel, är en fråga som vi kommer höra mer av framöver!!

Stater, företag och mänskliga rättigheter

Enormt spännande diskussion om företagens ansvar och staters ansvar vad gäller mänskliga rättigheter

Igår hölls på Grand Hotel i Stockholm ett seminarium anordnat av BLIHR (Business Leaders Initiative on Human Rights), tillsammans med Globalt Ansvar (Utrikesdepertementet) och Handelshögskolan. De hade verkligen lyckas samla ihop namnkunniga talare, bland andra Mary Robinsson (Irlandsföre detta president, FN-representant Mänskliga Rättigheter) som idag fungerar som President inom initiativet ”Realizing Rights: the Ethical Globalization Initiative”. Mary utstrålar en enorm energi – hon brinner verkligen för att göra gott för mänskligheten. Jag hade turen att få en möjlighet att prata kortmed Mary i en kafferast – hon ”smittade” verkligen av sig. Det känns enormt spännande och utmanande att veta att vi jobbar med samma mål i sikte: Tillse att det finns en global efterlevnad av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheherna samt att alla principerna inom Global Compact efterlevs – överallt och av alla!!

Andra i panelen var till exempel Jan Eliasson (FN:s speciella sändebud i Darfur), Carl-Henric Svanberg (koncernchef Ericsson) och Elisabeth Dahlin (från Globalt Ansvar och nyutnämd generalsekreteare för Rädda Barnen). De levererade alla många viktiga pusselbitar i arbetet kring mänskliga rättigheter och vilka olika ansvar och roller som företagen, nationalstaterna respektive de internationella organisationerna har. Exempel på kloka ”one-liners”:

”Goverments have a duty to protect…. Corporation have a duty to respect”

”Ensam är INTE stark – vi måste alla samarbeta”

”There is no peace without economic, sustainable development, but there is neither any development without peace. And for both peace and development HUMAN RIGHTS are fundamental”

”With global reach, comes global responsibility”

Ni som inte hade möjlighet att delta missade ett enormt spännande seminarium. Återkommer möjligheten så tycker jag att ni ska ta den!!

Pfizers CSR-råd träffades i Strängnäs idag

CSR-rådets möte i Strängnäs idag – härligt att diskutera CSR-frågan tvärfunktionellt!

En av huvuddiskussionerna vi hade på CSR-rådets möte på vår fabrik i Strängnäs idag gällde hur vi ska mer framgångsrikt kommunicera vårt CSR-arbete internt. Det är självklart så att vi behöver vara mycket framgångsrika i vår interna kommunikation för att också lyckas att föra ut information till alla våra intressenter och bjuda in till en extern öppen diskussion (som på denna blogg…) . Jag känner mig som om dagens diskussioner skapade massvis med god och positiv energi. Att sätta samman en ”hel tankekarta” med alla olika CSR-perspektiv på global, nationell och lokal nivå visar att vi gör mängder med goda insatser som visar att vi ser mycket ansvarsfullt och långsiktigt på våra aktiviteter. Vi har starka miljöprogram (exempelvis klimatprogrammet och vårt arbete med övriga eventuella miljöeffekter från våra verksamheter), starka program i ”tredje världen” som en del av vårt ”filantropiarbete”, likväl som starka program lokalt i Strängnäs och Sollentuna. Mycket information om dessa program finns redan idag tillgängliga via vår publika hemsida (www.pfizer.se och ”ansvarstagande”) och jag kan lova att vi kommer regelbundet se till att uppdatera denna information så att ni kan följa, och kommentera (och därigenom hjälpa oss att vidareutveckla våra program).

CSR-frågan är verkligen tvärfunktionell och det är ett utmärkt område att jobba med om man är intresserad av att titta på en typ av verksmahet från en lång rad olika perspektiv!! Jag tycker det här är kul, spännande och enormt lärorikt!

Climate Change Day 2008

USA:s ambassadör Michael Wood och andra potentater på ”Climate Change Day 2008″

I tisdags, den 10:e juni, genomförde Amerikanska Handelskammaren, på Grand Hotel i Stockholm, en konferens kallad ”Climate Change Day 2008 – Choices that Matters, Inspiration and Guidance for Climate Savvy Companies”. En mycket intressant deltagare var USA:s ambassadör i Sverige, Michael Wood som pratade om bakgrunden till och innehållet i hans lista över CleanTech-bolag i Sverige som borde vara av intresse för amerikanskt riskkapital. Listan innehåller idag 48 bolag som alla på olika sätt har innovativa och spännande idéer kring vad som kan göras för att hindra och hantera klimatförändringen. Det var enormt späannade att lyssna på Michael Wood, och jag kan inte annat än hoppas på att flera av de idéer som finns på listan förverkligas – och i ärlighetens namn inte bara med amerikankt riskkapital, utan även att bolagen i fråga kan komma att expandera sina verksmaheter även här i Sverige. Miljöteknik skulle kunna utgöra en mycket stark framtidsbransch i Sverige. Jag känner en stolthet över att det finns så mycket gott arbete kring clean-tech i Sverige!

Utöver Michael Woods mycket inspirerande föredag hölls en lång rad andra spännande presentationer som på ett eller annat sätt hanterade klimatfrågan eller konsekvenser av klimatförändringen. En diskussion som är mycket aktuell gällde alternativa bilbränslen och då främst etanol. Denna diskussion är viktig och jag som själv kör en SAAB 9-3 BioPower är mcyket angelägen att till klarläggs tydligare än idag vilken etanol som är bra ur miljö- och etiska perspektiv och i vissa fall vi riskerar att tanka ”ful-etanol” även på svenska mackar. Den känslan jag satt kvar med efter diskussionen var dock ganska bra, ”fin-etanolen” verkar dominera här på den svenska marknaden. Detta är en intressant fråga som visar att det finns inga enkla svar på miljö- och CSR-frågor…

Diskussion om CSR med apotekarstudenter från Uppsala

Än en gång är jag upprymd och glad över det intresse som våra svenska studenter uppvisar för CSR- och miljöfrågan.

Vi hade idag på kontoret här i Silverdal, Sollentuna, besök av cirka 80 studenter från Apotekarlinjen på Uppsala Universitet. En härlig blandning av ungdomar, alla med stort intresse för vår medicinska verksamhet men också för vårt arbete med CSR- och miljöfrågor. Mycket av diskussionen idag kom att röra tillgången på läkemedel, och en i övrigt fungerande sjukvård, i tredje världen. Självklart en fråga som berör alla.

Jag tror att dagens ungdomar, med de globala erfarenheter de har antingen från egna resor eller via vänner i andra länder, har ett ännu större intresse för denna fråga än tidigare generationer. Det finns en enorm kraft i att utnyttja detta intresse för att gemensamt försöka skapa förbättringar för alla dessa människor som inte har tillgång till den sjukvård och de läkemedel som vi här i Sverige ofta tar för given.

Pfizers bidrag i detta arbete är främst via de donationer och den kompetens vi har kring läkemedlena i sig men också via våra bidrag till utbildning av läkare och sjuksköteskor i tredje världen samt till byggande av en fungerande hälso- och sjukvårdsinfrastruktur. Jag välkomnar er alla att läsa om våra globala program, exempelvis ”International Trachoma Initiative”, ”Diflucan Partnership”, ”Infectious Diseases Institute”, ”Mobilize Against Malaria”, ”Global Health Partnerships” och ”Global Health Fellows” på vår hemsida och i vår Corporate Responsibility Report.