Miljökriterier vid offentlig upphandling av läkemedel i Norge

LMI om miljö, innovation och upphandling

Jag har vid många tillfällen diskuterat hållbarhetskriterier och offentlig upphandling av läkemedel här på bloggen. Jag har dels berört den svenska situationen där kriterier har funnits med i upphandlingen i mer än tio år nu. Jag har påtalat att vi från industrin välkomnar kriterierna, men att vi anser att landstingen har lagt alldeles för lite resurser på att följa upp de ställda kriterierna. De olika företagens hållbarhetsprestanda spelar också alldeles för liten roll när landstingen beslutar om kontrakten – lägsta pris vinner i stort sett alltid. Jag har även berört den internationella utvecklingen gällande hållbarhetskriterier, där FN:s arbete som ni kan läsa om på https://savinglivesustainably.org/ är en av de viktigaste processerna.

Idag tänkte jag rikta blicken mot Norge. Ni läste kanske mitt blogginlägg från den 1 februari (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/bra-diskussioner-om-upphandling-av-lakemedel-i-norge/) där jag kort beskrev den pågående utvecklingen av miljökriterier för den norska upphandlingen av läkemedel som görs av Sykehusinnkjöp (http://sykehusinnkjop.no/divisjoner/). Den norska läkemedelsindustriföreningen LMI och Sykehusinnkjöp har kommit långt i sina diskussioner och de förslag på kriterier som nu ligger på bordet torde hjälpa till att driva hållbarhetsinnovationer i sektorn. Spännande! Läs mer via denna länk: http://www.lmi.no/2018/03/02/endelig-belonnes-miljo-innovasjon/

 

AMR-diskussioner i Europaparlamentet – och nu är det bara en dag kvar av PiE-strategiremissen

AMR diskussioner European Health Parliament

Idag har jag deltagit i European Health Parliament (EHP) i Europaparlamentet. På bilden ovan ser ni den panel som diskuterade AMR (AntiMicrobial Resistance, antibiotikaresistens). Fån vänster: Joseph Elborn (President of EHP), Andrea Chiarello (chairman of the AMR Committee of EHP), jag själv, Marie-Cecile Ploy (coordinator of EU Joint Action on AMR and Healthcare-Associated Infections), Ernesto Liebana Criado (European Food Safety Authority), Jean-Babtiste Rouffet (French Ministry of Health).

Det var spännande diskussioner under AMR-panelen likväl som under de övriga sessionerna:

- Outcomes-based Healthcare
- Robotics, AI, and Prccision Medicine
- European Vaccine Initiative
- State of the Health in EU 2017 and the future of healthcare in Europe (med bland andra Vytenis Andrukaitis – European Commissioner for Health and Food Safety)

För mer information om dagens diskussioner rekommenderar jag att ni tittar på mitt twitterflöde från dagen (@CSRBengt) och/eller ser alla tweets med hashtaggen #MakeHealthGreatAgain

Och förresten – en sak till: Imorgon stänger kommissionens remiss gällande strategin för läkemedel i miljön. Ta chansen att bidra med dina tankar på hur vi ska arbeta vidare för att hantera utmaningarna inom området läkemedel och miljö. I mitt blogginlägg från förra veckan (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/remissen-fran-eu-kommissionen-gallande-en-strategi-for-lakemedel-i-miljon/) ser ni hur jag har resonerat gällande vissa av de frågor som finns i remissen. Titta gärna på det och gå sedan själv in och ge din bild av vad som bör göras via länken: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_en

Avslutning av första rundan av Omvänt Mentorskap

Omvänt mentorskap avslutning - reduced

I fredags avslutade vi den första rundan av programmet Omvänt Mentorskap som vi driver tillsammans med Stockholms Universitet (SU). För information bland annat om bakgrund till detta initiativ rekommenderar jag att ni läser mitt blogginlägg från 21 nov förra året: http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/omvant-mentorskap-ett-samarbete-mellan-pfizer-och-stockholms-universitet/

På bilden ovan ser ni några av de studenter från SU som har agerat mentorer åt Pfizerkollegor från den svenska Pfizer-ledningsgruppen. Studenterna (Johanna Olson, Jesper Schröder, Caroline Björklund och Douglas Södersten) diskuterar några av de frågor vi har ställt till såväl mentorerna (dvs studenterna) och deras adepter (dvs Pfizers ledningsgruppskollegor) om värdet av programmet: Vad som har fungerat bra respektive dåligt, vilka förändringar vi skulle behöva göra för att förbättra programmet till kommande rundor? En idé föddes också i diskussionerna mellan mentorerna och adepterna när de båda grupperna fortsatte diskutera tillsammans under fredagseftermiddagen: Låt oss bilda ett ”Omvänt mentorskap Alumni” där mentorerna (dvs studenterna) från alla våra rundor av detta program i framtiden finns med. Enormt värdefullt inte bara för oss på Pfizer utan också för alla mentorerna att fortsätta samverka och utvecklas tillsammans.

Om ni vill läsa mer om detta så kommer en artikel från Stockholms Universitet snart. Jag skulle också vara tacksam om ni alla kommer med idéer på framtida ”teman” för desssa program. Denna gång var huvudfokus digitaliseringen av samhället och hälso- och sjukvården - ”Healthcare 2.0″ – generellt sett och specifikt hur det påverkar ett läkemedelsföretag. Jag förutsätter att digitalisering kommer att vara centralt i de framtida programmen också, men kanske finns det andra centrala ”mega-trender”, exempelvis samhällsförändringar såsom omställningen till ”en långsiktig hållbar utveckling”, där studenter säkert kan komma med värefulla perspektiv som kan hjälpa vår ledningsgrupp i arbetet med framtagandet av affärsstrategier.

Diskussion om läkemedel i miljön hos Apotek Hjärtat

Panelen på Apotek Hjärtats seminarium - reduced

Ni som följer mig på twitter (@CSRBengt) vet att jag igår deltog i Apotek Hjärtats seminarium, på Myntkabinettet i Stockholm, gällande läkemedel i miljön. Läkemedelsvärlden redogör idag (http://www.lakemedelsvarlden.se/89853-2/) för den bitvis hetsiga debatten. Och kanske talar bilden ovan sitt tydliga språk – jag kände verkligen en frustration. Men som jag skrev redan igår på twitter gällande detta foto:

”Paneldiskussion på Apotek Hjärtats miljöseminarium. Jag känner frustration över att vi inte har nått längre gällande åtgärder. Det ser på bilden ut som om jag nästan har gett upp… Riktigt så illa är det inte men god miljökvalitet kostar och alla måste vara med och betala!”

Även om jag fick kritik igår från flera av paneldeltagarna för vad vissa ansåg var en cynisk hållning (”ska industrin dela med sig av information och vidta åtgärder så måste det finnas någon inköpare/användare som vill betala för ökad miljökvalitet”) så har jag i efterhand fått positiv återkoppling från flera personer. Vi måste, och det gäller alla aktörer, våga börja tala klarspråk. Självklart kan industrin göra mera, men det gäller även alla övriga aktörer i denna sektor. Och detta är en av mina verkliga käpphästar: man får alltid det man betalar för. Jag välkomnar såväl lagreglering som marknadsekonomiska incitament. Men obereoende av vilken väg samhället vill gå för ”en grönare, mer hållbar läkemedelssektor” så kommer det att leda till en viss ökning av kostnaderna. Och det är väl egentligen inget konstigt med det. En långsiktigt hållbar läkemedelsanvändning är en god investering för samhället.

Jag vill speciellt passa på att tacka Mikael Hoffman, läkare och chef för stiftelsen NEPI (nätverk för läkemedelsepidemiologi), för den kommentar han har lagt in i kommentarsfältet kopplat till Läkemedelsvärldens artikel. Han skriver bland annat:

Efter att ha arbetat tillsammans med Bengt Mattsson, Pfizer, i flera år i styrelsen för MistraPharma och ha mötts i andra sammanhang vet jag väl med vilken genuin personlig övertygelse han har drivit på för att uppmärksamma och åtgärda de miljöproblem som läkemedelsrester i miljön orsakar. Få om ens någon har gjort så mycket i Sverige för att vi ska förstå det ansvar vi har för dessa frågor. Men att som Bengt som en av ett fåtal få genomslag i stora multinationella företag om inte vi som samhälle tydliggör vikten av att genomföra åtgärder genom förändrade regelverk är svårt för att inte säga omöjligt. Den frustrationen kan jag höra i citatet från Bengt ovan…”

Självklart också ett tack till Apotek Hjärtat och Cecilia de Pedro (miljöchef Apotek Hjärtat) för att de tog initiativ till detta seminarium. Och att det hettade till igår, efter flera år av diskussioner där vi alla har verkat ganska överens, kanske visar att vi har kommit närmare ett avgörande om vad som behöver göras. Inte bara ”att något behöver göras, utan faktiskt vad som behöver göras”.

Access To Medicines AMR-benchmark-rapport är publicerad

Idag publicerade ATM (Access To Medicines Foundation) sin rapport där de har utvärderat 30 läkemedelsföretags arbete mot antibiotikaresistans (AMR). Fokus såklart på anti-infectives, men vaccinområdet berörs också vilket är mycket värdefullt eftersom välfungerande vaccinationsprogram är enormt viktiga för att förebygga infektioner. Jag rekommenderar er alla att titta på livesändningen från Economic Forum i Davos i samband med lanseringen av rapporten (en 30 minuter bra sammanfattning av utmaningarna men också exempel på lösningar: https://amrbenchmark.org/livestream-world-economic-forum/) samt såklart läsa rapporten (kan laddas ner från https://amrbenchmark.org/industry-performance/).

Det finns mängder med intressant ytterligare information från rapporten tillgängligt på ATM:s hemsida, bland annat ”individual report cards” för alla de olika bolagen. Både ris och ros delas ut. GSK och Johnson & Johnson anses generellt vara ledande bland de forskande läkemedelsföretagen, nära följt av Pfizer, Novartis och Sanofi. Pfizer’s ”report card” hittar ni via denna länk: https://amrbenchmark.org/report_card/pfizer-inc/ . Bland generikabolagen anses Mylan (som köpt upp svenska MEDA) vara ledande.

Snabbaste sammanfattning av läget får man via ”4 Key Findings” (https://amrbenchmark.org/key-findings/) där bland annat utsläpp av läkemedel till miljön diskuteras:

 

Significantly curtailing the release of antibiotics into the environment is seen as an important measure for slowing AMR. Consensus around safe limits for antibiotic discharge has yet to emerge. On this issue, the Benchmark ques­tioned the 18 companies in scope with significant manufacturing presence. Of these, 15 reported having some form of an environmental risk-management strategy in place, with eight also report­ing that they have set factory discharge limits for antibiotics.” (För detaljer hänvisas till denna länk: https://amrbenchmark.org/key_finding/setting-limits-antibiotic-wastewater-discharge/)