Pfizer och de globala hållbarhetsmålen (SDG)

I mitt blogginlägg i förrgår (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sdg-podcast-fran-csr-sweden-vems-agenda/) lyfte jag upp CSR Swedens podcast ”Vems agenda?” där de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals) och Agenda 2030 diskuteras. Är ni intresserade av hur Pfizer arbetar med SDG:erna rekommenderar jag er att läsa Pfizer Annual Review 2016 som nu finns publicerad (http://www.pfizer.com/investors/financial_reports/financial_reports). Det är en integrerad årsredovisning, dvs den innehåller såväl finansiell som så kallad ”icke-finansiell information”. Centralt vad gäller den senare typen av information är såklart hur företaget förhåller sig till och arbetar med SDG:erna (https://www.pfizer.com/files/investors/financial_reports/annual_reports/2016/our-business/sustainable-development-goals-sdgs/index.html).

SDG-podcast från CSR Sweden: ”Vems agenda?”

Vems agenda

Nu finns äntligen det första avsnittet av SDG (Sustainable Development Goals) podcasten ”Vems agenda” från CSR Sweden tillgänglig (https://itunes.apple.com/se/podcast/vems-agenda/id1210793615?mt=2#episodeGuid=d3366282ac880ed6c43e7c057e4bcacc). Lyssna på den och fundera över Parul Sharmas och hennes gästers diskussioner om det första målet i Agenda 2030: ”Ingen fattigdom”.

Lyssna också på pilotavsnittet där Parul introducerar hela serien ”Vems agenda?” – 17 avsnitt som tar upp alla de olika hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det kommer att bli enormt spännande att följa denna serie

AMR-diskussioner (antibiotikaresistens) med, bland andra, Gabriel Wikström hos LIF 24/2-2017

Gabriel Wikström på LIF, 24 feb 2017

I fredags, den 24 februari, gästades LIF (Läkemedelsindustriföreningen, www.lif.se) på Sveavägen 63 i Stockholm, av bland andra Gabriel Wikström (Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister), Professor Dame Sally Davies (Chief Medical Officer to the UK Government) samt Dr David Payne (GSK Vice President, Antibacterial Discovery). Jag hade glädjen att få moderera en 45 minuters diskussion dem emellan gällande antibiotikarsistens (AMR, AntiMicrobial Resistance). En stor del av diskussionen kom att handla om vikten av ”de-linking” och nya affärs- och ersättningsmodeller: Hur kan vi få ersättningen till industrin för att ta nya antibiotika till marknaden att kopplas isär från mängden försålda doser? Alla är överens om att de nya antibiotika som kommer ut på markanden ska användas mycket restriktivt – och då är det såklart orimligt att ersättningsnivån till industrin är kopplad till hur många doser som används. En rad andra utmaningar berördes också (till exempel utmaningarna inom forskning och utveckling, ”nord-syd-dimensionen” och andra aspekter av det internationella arbetet, samt samverkan mellan myndigheter och industri). Att AMR är ett enormt stort hot mot en långsiktigt hållbar utveckling i vårt samhälle torde det inte råda någon tvekan om.

För en sammanfattning av diskussionen hänvisas till Kent Björkqvists artikel på LIFe-time (http://www.life-time.se/forskning/pilotprojekt-avgorande-for-kamp-mot-resistens/) samt till en film från hela diskussionen som är publicerad på LIF:s hemsida (http://www.lif.se/nyheter/gemensamma-anstrangningar-for-att-motverka-antibiotikaresistens/)

AMR – ett av de tre största hoten mot den globala folkhälsan

Ni som har följt min blogg en längre tid vet att antibiotikaresistensutvecklingen (eller AMR, AntiMicrobial Resistance, som vi ofta säger idag) skrämmer mig. Det är till och med nog så att det finns få saker som skrämmer mig så mycket… Tänk om det är så att vi inom ett decennium går in i den post-antibiotiska tidseran. På samma sätt som innan Fleming upptäckte penicillinet, så skulle i stort sett alla infektioner potentiellt vara dödliga och inga större operationer, såsom kirurgiska ingrepp, skulle längre kunna genomföras utan risk för dödlig utgång.  

Det som skapar visst hopp i denna mörka framtidsvision är att AMR-frågan är ”on top of the agenda”, såväl inom FN och bland världens regeringar, som inom myndighetsvärlden, hälso- och sjukvården, bland intresseorganisationer samt inom läkemedelsindustrin. Det finns idag såväl nya innovativa antibiotika på väg ut på marknaden, en stor portfölj av äldre anti-mikrobiella produkter och vacciner som genom att förebygga sjukdomar minskar behoven av antibiotika. Och det pågår en intensiv samverkan mellan industri och akademi, hälso- och sjukvård, samt myndigheter. 

Personligen har jag bara under denna vecka haft glädjen att

  • diskutera vacciner, och den roll de spelar i att minska infektionstrycket i samhället, med Folkhälsomyndigheten
  • leda en diskussion med den europeiska läkemedelsindustrins Governmental Affairs-team gällande AMR. Fokus för de diskussionerna var vad vi som industri kan och måste göra för att minska utsläppen av antibiotika från våra egna och våra leverantörers fabriker runt om i världen
  • ge en presentation om ”the environmental dimension of AMR” på the Nordic Conference on Sustainable Healthcare (läs mer om konferensen på twitter #NCSH2017). Där presenterade jag bland annat ett utkast till en antibiotikastrategi som handlar både om förebyggande insatser i samhället men också om vikten av incitament för att utveckla nya antibiotika och ”gröna produkter”

Och idag har jag deltagit i en diskussion med ”LIF Sjuklövern” och  en lång rad landstingsföreträdare på vår fabrik i Strängnäs. Jag gav en presentation om läkemedel i miljön och om ”Hållbar läkemedelsanvändning”. Och det är klart att exempelvis prevention är central i all diskussion diskussion om hållbar läkemdelsanvändning.  

Och slutligen måste jag bara ta tillfället i akt att berätta om AMR-mötet på LIF nästa vecka med vår hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Professor Dame Sally Davies (Chief Medical Officer to the UK Government). Diskussionerna kommer säkerligen behandla såväl miljöperspektivet och preventionsinsatser som nya affärsmodeller som kopplar isär ersättningen till läkemedelsindustrin från antalet använda doser av ett antibiotikum.  

Vi måste se till att alla dessa aktiviteter leder till en lösning som ger en förbättrad situation än idag gällande AMR-utmaningen. Vi har helt enkelt inte råd att förlora denna match – ”that would be the end of the world as we know it”…

Charlotte Sethia – ett exempel på det värde som samarbeten med universitet kan skapa hos företag

Charlotte - looking into the camera

Om ni av och till under de senaste åren har läst min blogg så vet ni att vi samverkar med universitet och högskolor på ett antal olika sätt. Vi tar exempelvis emot studiebesök hos oss på marknadsbolaget i Sollentuna eller på vår fabrik i Strängnäs, jag och andra Pfizer-kollegor är ute och föreläser på universiteten/högskolorna, och vi har ett antal praktikanter och examensarbetare varje år. En av praktikanterna från Karolinska Institutets Bioentreprenörsprogram, Charlotte Sethia, avslutar sitt arbete hos oss nu. I fredags presenterade hon arbetet för sina klasskamrater på KI, och på torsdag är det dags för en presentation för vår svenska ledningsgrupp här på Pfizer.

Det är enormt värdefullt för oss att ha studenter hos oss under en kortare eller längre tid. De för in ett utifrånperspektiv som kan vara väldigt viktigt. Det finns alltid en risk för att vi blir hemmablinda, där hjälper stundeterna till att bredda perspektiven igen. Studenterna för också in den senaste kunskapen som de har plockat upp under sina studier vilket kan komplettera den bild av problemet/utmaningen vi har själva. Och många av studenterna uppvisar en ambition och ett engagemang som smittar av sig på organisationen.

Att pratikarbetet som i Charlottes fall också hjälper till att förbereda henne för det kommande arbetslivet är ju bara ytterligare ett värde som skapas :-)

Thankyou very much Charlotte for a work well done!