Anna Lagermalm, student från KI, ska jobba med vårt mångfaldsprogram

Anna L har börjat jobba

Idag har Anna Lagermalm, student från Karolinska Institutets bioentreprenörsprogram, påbörjat sin 12-veckors långa praktik här hos oss på Pfizer. Annas projekt heter ”Increasing diversity within the company” och är ett av de förslag på praktikuppdrag som KI-studenterna Xiaowen och Adam tog fram under deras arbete hos oss i våras (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/vara-praktikanter-fran-kis-bioentreprenorsprogram-ar-fardiga-med-sitt-arbete/). Anna kommer även hjälpa till i det specifika projekt som vi arbetar med för närvarande som handlar om att utvärdera förutsättningarna för ett mer strukturerat trainee-program för Pfizer Sverige (även det ett förslag från Xiaowen och Adam).

Vårt mål med Annas praktik:

“The project aims to help Pfizer increasing the work force diversity (e.g. from age, gender, ethnic, cultural and other perspectives),
and better mirror the diversity in the Swedish society, i.e. among all its stakeholders.”

Jag kommer såklart att återkomma under de kommande 12 veckorna med små uppdateringar om hur Annas projekt utvecklar sig.

Välkommen till Pfizer Anna!

CSR-föreläsning på Europaskolan i Strängnäs

CSR på Europaskolan 2 dec 2015

Idag har jag varit i Strängnäs och föreläst om CSR för företagsekonomielever på Europaskolan.

Europaskolans logga

Som alltid så uppskattar jag dessa tillfällen att diskutera hållbarhetsutmaningar med skolungdomar. Det ger ett något annorlunda perspektiv på frågeställningarna än när jag ger motsvarande presentationer för branschens medarbetare eller för de anställda på ett sjukhus till exempel. Jag ser det som en ynnest att ha möjlighet att lyssna på, ta in samt reflektera över alla de olika perspektiven som de olika intressenterna har.

Extra priviligierad kände jag mig dag då jag fick återse Strängnäs centrum och Europaskolans lokaler i strålande solsken :-)

Europaskolan 2 dec 2015

Pfizer finns med på SPP Global Topp 100 – ”ett av världens hållbaraste företag”

 

 

Top100 logo

 

 

Idag har jag haft den stora glädjen att å Pfizers vägnar ta emot ett diplom som verifierar att Pfizer är med i SPP:s Global Topp 100 fond. Företag som är med där tillhör världens hållbaraste företag och förväntas bli framtidens vinnare. Det är klart att man är stolt en dag som denna!

SPP Top 100 Sustainablity - medium size

Vill ni läsa mer om Pfizers hållbarhetsarbete och ansvarstagande så gör ni det bäst på vår globala hemsida.

Miljödiskussioner på Pfizers fabrik i Strängnäs idag

Pfizer Strängnäs

Idag var Pfizers koncernmiljöchef Steve Brooks och Europamiljöchefen Declan Kielty på besök på Pfizers anläggning i Strängnäs. Vi hade intressanta diskussioner dels om Pfizers globala miljöarbete, dels om miljö-hälsa-säkerhetsarbetet på Strängnäsfabriken. Jag hade förmånen att få presentera hur vi jobbar med hållbar utveckling och externa intressenter här i Sverige. Denna blogg är såklart en viktig del av kommunikationsplattformen för ”Pfizer Green Journey”.

ENGLISH SUMMARY: Steve Brooks (Vice President, Global EHS at Pfizer) and Declan Kielty (head of the European EHS Team at Global EHS) visited the Pfizer manufacturing facility in Strängnäs, Sweden, today. In addition to good discussions on the global Pfizer programs, and on the EHS programs at the Strängnäs facility, I  had the privilege to present how we collaborate and interact with external stakeholders in Sweden on sustainability issues.

 

 

Pfizer, ett jämställt företag

Nyckeltalsinstitutet gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende olika personalekonomiska nyckeltal, bland annat ”jämställdhet”. Det är med stolthet vi på Pfizer lyssnade på vår VD Malin Parkler när hon berättade om mätningen och att Pfizer utsetts till ”bästa privata företag gällande jämställdhet”.

Malin Parkler, VD Pfizer AB

Malin Parkler, VD Pfizer AB

De nyckeltal där Pfizer får högst poäng är likvärdiga löner för män och kvinnor, jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper inklusive ledningsgruppen.

Malin beskrev arbetet med jämställdhet på följande sätt: ”Inom Pfizer är jämställdhet grundläggande. Vi jobbar aktivt med vår företagskultur för att säkerställa jämställdhet samt även mångfald och delaktighet. Jämställdhet, mångfald och delaktighet tillsammans skapar ett företag som inte bara är mänskligt utan som även har stor betydelse för verksamhetens framgång och konkurrenskraft. För att gå från ord till handling har vi lokala och globala arbetsgrupper där representanter från olika delar av organisationen tillsammans aktivt driver de här frågorna. Vi är otroligt glada för den här utmärkelsen som ger ett kvitto på att vi är på rätt väg.”

Det är klart att man blir stolt!

ENGLISH SUMMARY: Pfizer won Nyckeltalsinstitutet’s award ”best private company: Equality”