Avslutning av första rundan av Omvänt Mentorskap

Omvänt mentorskap avslutning - reduced

I fredags avslutade vi den första rundan av programmet Omvänt Mentorskap som vi driver tillsammans med Stockholms Universitet (SU). För information bland annat om bakgrund till detta initiativ rekommenderar jag att ni läser mitt blogginlägg från 21 nov förra året: http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/omvant-mentorskap-ett-samarbete-mellan-pfizer-och-stockholms-universitet/

På bilden ovan ser ni några av de studenter från SU som har agerat mentorer åt Pfizerkollegor från den svenska Pfizer-ledningsgruppen. Studenterna (Johanna Olson, Jesper Schröder, Caroline Björklund och Douglas Södersten) diskuterar några av de frågor vi har ställt till såväl mentorerna (dvs studenterna) och deras adepter (dvs Pfizers ledningsgruppskollegor) om värdet av programmet: Vad som har fungerat bra respektive dåligt, vilka förändringar vi skulle behöva göra för att förbättra programmet till kommande rundor? En idé föddes också i diskussionerna mellan mentorerna och adepterna när de båda grupperna fortsatte diskutera tillsammans under fredagseftermiddagen: Låt oss bilda ett ”Omvänt mentorskap Alumni” där mentorerna (dvs studenterna) från alla våra rundor av detta program i framtiden finns med. Enormt värdefullt inte bara för oss på Pfizer utan också för alla mentorerna att fortsätta samverka och utvecklas tillsammans.

Om ni vill läsa mer om detta så kommer en artikel från Stockholms Universitet snart. Jag skulle också vara tacksam om ni alla kommer med idéer på framtida ”teman” för desssa program. Denna gång var huvudfokus digitaliseringen av samhället och hälso- och sjukvården - ”Healthcare 2.0″ – generellt sett och specifikt hur det påverkar ett läkemedelsföretag. Jag förutsätter att digitalisering kommer att vara centralt i de framtida programmen också, men kanske finns det andra centrala ”mega-trender”, exempelvis samhällsförändringar såsom omställningen till ”en långsiktig hållbar utveckling”, där studenter säkert kan komma med värefulla perspektiv som kan hjälpa vår ledningsgrupp i arbetet med framtagandet av affärsstrategier.

Miljövision 2025

Denise K om PGS Strängnäs - reduced size

Idag har LIF och landsting/regioner inom Sjuklövern-samarbetet haft en seminariedag på Akademiska sjukhuset i Uppsala om läkemedel och miljö. Seminariet hade utgångspunkt i en uttalad vision för år 2025: ”Läkemedel i miljön är inte längre ett problem” (https://www.lif.se/kalendarium/2018/180207-vision-2025-lakemedel-i-miljon-ar-inte-langre-ett-problem.-hur-vill-vi-gora/). Det blev många spännande diskussioner. Såväl utmaningar som lösningar presenterades utifrån olika aktörers perspektiv och genom läkemedlens hela livscykel: från tillverkning, via upphandling och användning, till kvittblivning (avfallshantering och rening).

Som synes här var det ett digert program, med många kompetenta föreläsare, som modererades skickligt av Marie-Louise Ovesjö:

TILLVERKNING

I en global värld finns ett tydligt fokus att hitta en mer hållbar läkemedelsanvändning ur flera aspekter. Hur kan vi skapa framtidens hållbara läkemedelskedja från fabriken till användaren? Under denna del kommer vi bl.a. att diskutera om det finns gröna läkemedel och vad som innefattas i det – allt från fabriker utan utsläpp till eldrivna självkörande lastbilar och patienter som får rätt läkemedel i rätt tid.

Perspektiv myndighet – Kia Salin, miljöstrateg, Läkemedelsverket
Perspektiv läkemedelsindustri – Bengt Mattson, sakkunnig Policy, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Perspektiv fabrik – Denise Karlgrim, miljöansvarig, Pfizer produktionsanläggning Strängnäs

LÄKEMEDELSANVÄNDNING

Vad kan förskrivare, landsting, myndigheter, apotek och patienter göra för att minska läkemedelsrelaterad miljöpåverkan? Vilka verktyg finns, vad skulle vi önska?” Det krävs klokskap, miljötänk och engagemang när vi ordinerar, (upp)handlar och kasserar läkemedel – oavsett om vi är förskrivare eller patient kan alla bidra med något. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ger genom chefsekonom Douglas Lundin sin bild på framtiden och läkemedelskommittéer berättar hur drömscenariot ser ut 2025 om upphandling, förskrivning och användning av läkemedel, tillsammans med upphandlingsmyndigheten.

Perspektiv myndighet: Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
Perspektiv landsting: Thomas Lindqvist, Läkemedelskommittén Uppsala
Perspektiv myndighet: Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten

RENING

Rening av läkemedelsrester i avloppsvatten är en av grundstenarna i problematiken, även om det inte är hela lösningen. Hur ser branschföreningen Svenskt Vatten på denna problematik, vad kan egentligen svenska kommunala reningsverk göra? Har vi ett reningssteg för läkemedelsrester redan till år 2025? Och vad kan göras uppströms reningsverken – kan punktkällor som sjukhus rena sitt vatten själva? På Akademiska sjukhuset i Uppsala testar man olika tekniker för att minska spridningen av läkemedel, med fokus på antibiotika, från sjukhuset och under denna del får du höra om resultaten hittills. Du får även veta vad en av Sveriges främsta forskare på området har att berätta om vad läkemedelsrester faktiskt har för effekter i miljön.

Perspektiv avloppsbranschen – Anders Finnsson, Svenskt vatten
Perspektiv punktkällan – Sofia Svebrant, projektledare, reningsprojektet Akademiska sjukhuset
Perspektiv miljöeffekter av läkemedel – Jerker Fick, docent, Umeå Universitet

Det finns mycket att berätta från dagens presnetationer och de diskussioner som fördes. Jag väljer dock att framförallt lyfta fram presentationerna av

- Denise Karlgrim (miljöchef, Pfizer Strängnäs) som ni ser på bilden ovan, redovisandes miljöarbetet på Pfizers fabrik i Strängnäs. Jag tror det är mycket värdefullt för alla att få mycket konkreta och handgripliga exempel på hur industrin jobbar med att ständigt minska miljöpåverkan från tillverkningen

- Thomas Lindqvist (från läkemedelskommittén i Uppsala) som liksom Denise gav mycket klara och konkreta exempel på vad som kan göras, och vad som redan görs, inom hälso- och sjukvården.

I övrigt väljer jag att hänvisa till den flod av tweets som skickades under seminariet. Ni hittar dem under hashtaggen #miljovision2025 alternativt om ni tittar på mitt twitterflöde @CSRBengt (www.twitter.com/CSRBengt)

Access To Medicines AMR-benchmark-rapport är publicerad

Idag publicerade ATM (Access To Medicines Foundation) sin rapport där de har utvärderat 30 läkemedelsföretags arbete mot antibiotikaresistans (AMR). Fokus såklart på anti-infectives, men vaccinområdet berörs också vilket är mycket värdefullt eftersom välfungerande vaccinationsprogram är enormt viktiga för att förebygga infektioner. Jag rekommenderar er alla att titta på livesändningen från Economic Forum i Davos i samband med lanseringen av rapporten (en 30 minuter bra sammanfattning av utmaningarna men också exempel på lösningar: https://amrbenchmark.org/livestream-world-economic-forum/) samt såklart läsa rapporten (kan laddas ner från https://amrbenchmark.org/industry-performance/).

Det finns mängder med intressant ytterligare information från rapporten tillgängligt på ATM:s hemsida, bland annat ”individual report cards” för alla de olika bolagen. Både ris och ros delas ut. GSK och Johnson & Johnson anses generellt vara ledande bland de forskande läkemedelsföretagen, nära följt av Pfizer, Novartis och Sanofi. Pfizer’s ”report card” hittar ni via denna länk: https://amrbenchmark.org/report_card/pfizer-inc/ . Bland generikabolagen anses Mylan (som köpt upp svenska MEDA) vara ledande.

Snabbaste sammanfattning av läget får man via ”4 Key Findings” (https://amrbenchmark.org/key-findings/) där bland annat utsläpp av läkemedel till miljön diskuteras:

 

Significantly curtailing the release of antibiotics into the environment is seen as an important measure for slowing AMR. Consensus around safe limits for antibiotic discharge has yet to emerge. On this issue, the Benchmark ques­tioned the 18 companies in scope with significant manufacturing presence. Of these, 15 reported having some form of an environmental risk-management strategy in place, with eight also report­ing that they have set factory discharge limits for antibiotics.” (För detaljer hänvisas till denna länk: https://amrbenchmark.org/key_finding/setting-limits-antibiotic-wastewater-discharge/)

 

Dags för redovisning av arbetet om ökad mångfald

Anna L - finala förberedelserna

Som ni såg i mitt blogginlägg den 14 december (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/anna-lagermalm-i-slutfasen-av-sitt-arbete-gallande-mangfald/) så närmar sig Anna Lagermalm, praktikant från bioentreprenörsprogrammet på KI, avslutning på arbetet hos oss gällande ”en ökad mångfald”. Den 14 december höll hon en presentation för vår ledningsgrupp om traineeprogram. Imorgon presenterar hon hela sitt arbete, där utöver traineeprogram (som fokuserar ökad ”ungdomsmångfald”) hon också har tittat på hur vi kan arbeta med alla andra olika perspektiv på mångfald. På fredag är det sedan dags för Anna att presentera arbetet för hennes klasskamrater på Karolinska Institutet.

På bilden ovan går jag och Anna igenom presentationerna. Jag passar på att redan nu säga ”Tusen tack Anna, för bra utfört arbete”! :-)

Anna Lagermalm, student från KI, ska jobba med vårt mångfaldsprogram

Anna L har börjat jobba

Idag har Anna Lagermalm, student från Karolinska Institutets bioentreprenörsprogram, påbörjat sin 12-veckors långa praktik här hos oss på Pfizer. Annas projekt heter ”Increasing diversity within the company” och är ett av de förslag på praktikuppdrag som KI-studenterna Xiaowen och Adam tog fram under deras arbete hos oss i våras (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/vara-praktikanter-fran-kis-bioentreprenorsprogram-ar-fardiga-med-sitt-arbete/). Anna kommer även hjälpa till i det specifika projekt som vi arbetar med för närvarande som handlar om att utvärdera förutsättningarna för ett mer strukturerat trainee-program för Pfizer Sverige (även det ett förslag från Xiaowen och Adam).

Vårt mål med Annas praktik:

“The project aims to help Pfizer increasing the work force diversity (e.g. from age, gender, ethnic, cultural and other perspectives),
and better mirror the diversity in the Swedish society, i.e. among all its stakeholders.”

Jag kommer såklart att återkomma under de kommande 12 veckorna med små uppdateringar om hur Annas projekt utvecklar sig.

Välkommen till Pfizer Anna!