Läkemedelsproduktion i Kina

Som många av er säkert vet så har EU-kommissionen för drygt en vecka sedan publicerat den så kallade PiE Strategy Roadmap (”Roadmap for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment”, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2210630_en). Som jag har diskuterat många, många gånger här på bloggen så är det ju så att, som kommissionen uttrycker det: ”The manufacture, use and disposal of active pharmaceutical ingredients (APIs) leads in various ways to their release into the environment, and some APIs may pose a risk”

En del av det arbete som industrin gör för att säkra upp att tillverkningen av läkemedel sker på ett ansvarsfullt sätt är att samverka med våra leverantörer (så kallade 3:e parts-tillverkare), såväl de vi redan har kontrakt med och nya potentiella leverantörer, i bland annat Kina. Som en del i det arbetet kommer jag att föreläsa för och diskutera med representanter för CPIA (Chinese Pharmaceutical Industry Association) och dess medlemsföretag nästa vecka i Shanghai. Jag har vid två tidigare tillfällen jobbat med denna grupp av kinesiska läkemedelsproducenter – dels för två år sedan i Shanghai (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/china-eu-pharmaceutical-industry-forum-i-shanghai/), dels i Hamburg förra året (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/lakemedel-och-miljo-samverkan-mellan-kina-och-europa/). Och nu är det alltså dags igen! Spännande och lärorikt, och förhoppningsvis blir miljöprestandan bättre för varje gång vi tydligt förklarar vilka förväntningar vi har som globala aktörer om vi ska kunna samarbeta. Ett av mina viktigaste budskap är att ”a global industry acts with global standards”.

Men redan igår så fick jag faktiskt möjligheten att diskutera hållbarhetsfrågor med kinesiska läkemedelsproducenter. En delegation från Jiangsu (”The Jiangsu Economic And Trade Promotion Delegation”) var på besök i Stockholm. De gör en rundresa i Belgien, Sverige och Finland mellan 3 maj och 12 maj. Jag presenterade våra förväntningar på kvalitetarbete, samt på miljö- och socialt ansvarstagande för delegationen. Mycket intressanta diskussioner följde. Det är klart att det går att avsevärt förbättra kvalitets- och hållbarhetsprestandan, men det kostar pengar att göra nödvändiga investeringar (i såväl teknik som kompetens). Vi måste alla förstå – såväl vi inom industrin som betalare inom hälso- och sjukvårdssektorn – att god prestanda alltid kostar pengar!

 

 

Behöver läkemedelsindustrin förändras för att vara långsiktigt hållbar och framgångsrik i en förändrad värld?

Xiaowen and Adam - their first day at Pfizer

Att världen förändras fort via globalisering, digitalisering och ökade krav och förväntningar på hållbarhet torde inte vara någon nyhet för någon. Att hantera denna förändring för att säkra upp att organisationen är fortsatt långsiktigt hållbar och framgångrik är en naturlig del av vårt arbete idag. Men hur kan vi säkerställa att vi får all den relevanta input vi behöver för att skapa de förbättrings- och förändringsprogram vi behöver genomföra?

En del av det uppdraget kommer Xiaowen Li och Adam Martak från Karolinska Institutets bioentreprenörsprogram att hjälpa Pfizer Sverige med under de kommande veckorna. Med start igår utgör de en liten ”Re-Think Tank” hos oss och de kommer att arbeta med flera av våra kollegor i jakten på idéer och förslag på åtgärder. Det ska bli otroligt intressant att arbeta med Xiaowen och Adam och se vilka nya perspektiv de för med sig in i vår organisation.

En varmt välkommen till Xiaowen och Adam! Det är med glädje jag ser fram emot de kommande arbetsveckorna :-)

Hållbarhetschefens roll

Foto på Anna Simmons och Jessica Carlsson

En bra dag på jobbet idag! Utöver en halvdag utbildning/övning i Krishantering (Crisis Management) med flera av mina kollegor på Pfizers kontor här i Sverige, så hade jag också glädjen att ha en diskussion med Anna Simmons och Jessica Carlsson från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet gällande hållbarhetschefens roll i ett företag. Som ni vet sen tidigare om ni följer min blogg så tycker jag att det både är kul och mycket inspirerande att möta studenter i denna typ av samtal. Det ger mig chansen att reflektera och fundera över min roll och mitt eget arbete, men också Pfizers arbete, och hela branschens och näringslivets roll i den hållbarhetsomställning som pågår i samhället. Studenter som Anna och Jessica kommer antingen att vara våra framtida medarbetare eller externa intressenter, alternativt ”bara vanliga medborgare” som har eller kommer att ha åsikter om oss som bolag eftersom de är patienter eller anhörig till en patient som står på en Pfizerbehandling.

För mig är denna typ av samtal en självklar och viktig del av Pfizers intressentdialog. Tusen tack Anna och Jessica för ett par mycket värdefulla och spännande timmar. Lycka till med det fortsatta arbetet att kartlägga hållbarhetschefens roll i näringslivet. Jag ser fram emot att läsa er rapport – jag är säker på att jag kommer att lära mig massvis (minst lika mycket som ni lär er av detta arbete :-) )

SDG:erna – mål nummer 3: ”Hälsa och välbefinnande”

Diskussion om SDG-mål nummer 3

I mina två senaste blogginlägg

- från 20 mars: SDG-podcast från CSR Sweden: Vems agenda? (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sdg-podcast-fran-csr-sweden-vems-agenda/)

- från 22 mars: Pfizer och de globala hållbarhetsmålen (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/pfizer-och-de-globala-hallbarhetsmalen-sdg/)

har jag presenterat CSR Swedens podcast om de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals) samt kort presenterat hur Pfizer arbetar med målen. Idag vill jag dra er uppmärksamhet specifikt till mål nummer 3 ”Hälsa och välbefinannde”. På följande länk diskuterar jag, Sofia Arkelsten och Lotta Zetterqvist samt Ulrika Modéer via telefon, under Parul Sharmas goda ledning, hälsa och välbefinnande. Lyssna och ta del av dialogen:

https://www.acast.com/vemsagenda/mal-3—god-halsa-och-valbefinnande

 

Och förresten: Stort tack Marianne Bogle för fotot :-)

Pfizer och de globala hållbarhetsmålen (SDG)

I mitt blogginlägg i förrgår (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sdg-podcast-fran-csr-sweden-vems-agenda/) lyfte jag upp CSR Swedens podcast ”Vems agenda?” där de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals) och Agenda 2030 diskuteras. Är ni intresserade av hur Pfizer arbetar med SDG:erna rekommenderar jag er att läsa Pfizer Annual Review 2016 som nu finns publicerad (http://www.pfizer.com/investors/financial_reports/financial_reports). Det är en integrerad årsredovisning, dvs den innehåller såväl finansiell som så kallad ”icke-finansiell information”. Centralt vad gäller den senare typen av information är såklart hur företaget förhåller sig till och arbetar med SDG:erna (https://www.pfizer.com/files/investors/financial_reports/annual_reports/2016/our-business/sustainable-development-goals-sdgs/index.html).