Läkemedel och miljö kommer att diskuteras i Plånboken på P1 den 12 juli

Idag blev jag och Kia Salin från Läkemedelsverket intervjuade inför ett kommande inslag i P1:s program Plånboken. Inslaget handlar om miljömärkning av läkemedel och kommer att sändas den 12 juli. Inslaget är till viss del en uppföljning av ett inslag i Plånboken som sändes för 4 år sedan då bland andra jag deltog i diskussionen om ”när kommer det att finnas miljömärkta läkemedel på marknaden?”.

Som de flesta av er vet så finns det ingen etablerad märkning än, men ett antal olika initiativ har tagits de senaste åren. Dels har vi den miljömärkningsmodell som Läkemedelsindustriföreningen LIF, i samtal med olika intressenter, har utvecklat och fortsätter att arbeta med inom ramen för den nationella läkemedelstrategin, NLS (för mer info, läs exempelvis blogginlägget från 11 november förra året,  http://www.ansvarsblogg.se/miljo/flera-spannande-moten-med-ivl-denna-vecka/). Dels har vi Apotek Hjärtats initiativ ”Välj med Hjärtat” (se mer via denna länk https://www.dagensapotek.se/artiklar/2016/12/07/hjartat-miljomarker-receptfria-lakemedel/). ”Välj med Hjärtat” är ett initiativ som avser att miljöranka leverantörerna av läkemedel, medan LIF:s bedömningsmodell utvärderar produkterna och dess påverkan i tillverkningsledet. Dessa två initiativ, och många andra som tas i Sverige och internationellt för närvarande, kommer förhoppningsvis att leda fram till en gemensam modell som kan implementeras brett och möjliggöra att om vi spelar in ett nytt Plånboken-program om 4 år så kan vi säga att ”nu är vi äntligen i mål” (eller åtminstone nära…)

Re-Think Tank – visualiserad för en ”tänkargrupp” under Tillväxtverkets ledning

Re-Think Tank - i LEGO

Som ni vet, bland annat från mitt blogginlägg den 9 juni (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/vara-praktikanter-fran-kis-bioentreprenorsprogram-ar-fardiga-med-sitt-arbete/) så hade vi två praktikanter, Adam Martak och Xiaowen Li, arbetandes med oss under våren. Deras projekt – The Re-Think Tank – handlade om att med sitt ”utifrånperspektiv” identifiera områden där vi behöver förändras/utvecklas för att säkerställa att vi är fortsatt långsiktigt hållbara och framgångrika i en värld som förändras fort via globalisering, digitalisering och ökade krav och förväntningar på hållbarhet. Som ni kanske kommer ihåg var deras sju förslag de följande:

1: Getting more familiar with process innovation

2: Optimizing the efficiency of meetings

3: Conducting a thorough stakeholder analysis

4: Increasing diversity within the company

5: Developing a positive public image via out-of-the-box branding strategies

6: Analyzing influence of parameters on payer’s perception of the value of pharmaceutical product, e.g. a vaccine

7: Developing a graduate program scheme with a clear career path for a small number of candidates

Under eftermiddagen igår och förmiddagen idag har jag tillsammans med kloka, smarta, spännande och trevliga personer från olika delar av samhället deltagit i en ”tänkargrupp”, samlad av Tillväxtverket, för att fundera över framtidens entreprenörskap. Vi har diskuterat samverkan ur många olika perspektiv, och speciellt funderat över Tillväxtverkets roll att främja och vara samordnande i frågor som rör entreprenörskap vid universitet och högskolor, samt Sveriges innovationssystem och ”entreprenöriella innovativa ekosystem”. Enormt stilmulerande diksusioner och det var med glädje jag delade med mig av Xiaowens och Adams arbete och hur vi tar deras resultat vidare. Ett i mitt tycke utmärkt exempel på win-win när samverkan fungerar bra.

Som ni ser på bilden ovan visualiserade vi ”the Re-Think Tank” med hjälp av LEGO – Adam och Xiaowen tittar in lite utifrån och ovanifrån, och visst torde de ha bättre möjligheter att identifiera förbättringsområden än vad vi har, som ser ut att ha ett väldigt introvert och internt perspektiv… :-)

Blogginlägg nummer 800 – det får handla om Almedalen

Detta är blogginlägg nummer 800 sen starten av Ansvarsblogg.se i april 2008. Det betyder således cirka 100 blogginlägg per år, dvs cirka två per vecka. Ibland såklart oftare – ibland mer sällan. Dominerade tema har såklart läkemedel och miljö varit – och många inlägg har antingen skrivits nere i Almedalen eller varit kopplade till Almedalsdiskssioner. Så vad passar bättre i detta mitt 800:de blogginlägg än att kommentera delar av mitt eget Almedalsschema 2017 som såklart innehåller flera diskussioner om läkemedel i miljön.

Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar

Göteborgs Universitet, ingår i Västsvenska Arenan

2/7 2017, 16:30 – 17:30 Strandvägen, H528, ”Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet.” Seminarium Vård och omsorg, Klimat/miljö

Ett friskare Östersjön utan läkemedel?

Takeda Pharma AB

3/7 2017, 11:00 – 12:00 Briggen Tre Kronor, fartyg, Seminarium Hållbarhet, Klimat/miljö

Finns det lösningar för bättre vattenhantering i industrin?

Kemivärldenbiotech, Win Water

3/7 2017, 09:00 – 16:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, ”Almedalspaviljongen” Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet

Vaccinmotstånd – en konsekvens av den nya medielogiken?

LIF Vaccin, GSK, Pfizer, Valneva, Sanofi, MSD

4/7 2017, 09:00 – 10:00 Rigagränd 1, ”Digidalen” Seminarium Vård och omsorg, Digitalisering

Hur kan vi genom att samarbeta hjälpa unga att skapa en bra framtid?

CSR Sweden, NyföretagarCentrum Sverige

4/7 2017, 13:00 – 13:45 Strandvägen 4, ”Tavernatältet” Seminarium Hållbarhet, Integration/mångfald

 

Jag tycker att dessa exempel på några av de seminarier som jag kommer att delta i väl beskriver bredden av hållbarhetsfrågan – såväl social som miljömässig hållbarhet, men även vikten av ekonomiskt/finansiellt hållbara samhällen. Kanske undrar någon hur vaccin-seminariet är kopplad till hållbarhetsfrågan. Det finns enligt mig många kopplingar, en av de viktigaste är att preventionsinsatser – såsom vaccinationer – är centrala för att förebygga ohälsa (i fallet vacciner för att förebygga infektioner). Kan vi förebygga infektioner och allmänt få ned infektionstrycket i samhället så minskar behoven av antibiotika – och vår antibiotika behöver vi vara rädda om! En ansvarsfull och restriktiv användning, samt en ansvarsfull tillverkning av antimikrobiella läkemedel, utgör en stor del av mitt hållbarhetsfokus för närvarande som många av er vet.

Skillnader och likheter mellan dansk och svensk läkemedelsindustri

Danish Health Tech

 

Jag hade idag glädjen att träffa en rad företrädare för Danish Health Tech Group på den danska ambassaden i Stockholm. Gruppen är här i Sverige för att lära sig mer om svensk läkemedelsindustri och om möjligt hitta samarbeten med, och kunder bland, svenska läkemedelstillverkare. Utöver diskussioner på ambassaden idag med mig och representanter bland annat från Business Region Stockholm Life Science, så kommer den danska gruppen att besöka Bactiguard i Stockholm, Astra Zeneca i Södertälje samt Pfizers fabrik i Strängnäs.

Vi hade bra diskussioner om skillnader och likheter mellan den danska och den svenska läkemedelsindustrin, mellan svensk och dansk affärskultur, hur respektive regering ser på vikten av Life Science och mycket annat. Ett spännande tema gällde vikten av hållbarhet, främst gällande miljömässigt ansvarstagande. Hur kan Danish Health Tech Groups medlemsbolag, med sina olika tekniska lösningar, hjälpa läkemedelstillverkare att agera mer resurssnålt, öka produktiviteten, minska utsläppen till luft, mark och vatten, samt undvika att generera avfall? Hur kan vi hitta samarbeten för att bli mer ”LEAN & GREEN”?

Jag hoppas att det kommer upp många goda idéer under gruppens besök till fabrikerna – LEAN & GREEN är en uppenbar konkurrensfaktor för oss här i Skandinavien!

China and EU Pharmaceutical Industry Forum 2017

Bengt föreläser i Shanghai 2017

I veckan har jag varit i Shanghai och föreläst vid China/EU Pharmaceutical Industry Forum. Detta var en fortsättning på de diskussioner vi förde i Hamburg förra året (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/lakemedel-och-miljo-samverkan-mellan-kina-och-europa/) och i Shanghai året innan (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/china-eu-pharmaceutical-industry-forum-i-shanghai/). Enormt spännande och lärorikt att få tillfället att föra en dialog om de utmaningar som fortfarande finns kvar gällande tillverkning hos tredje-parts leverantörer i Kina, men också se de framsteg som görs. Det finns en allt större förståelse för de krav vi ställer från de globala läkemedelsföretagen på våra leverantörer och underleverantörer, och den inhemska kinesiska läkemedelsindustrin bygger snabbt upp sin kompetens inom hållbarhetsområdet. En mycket lovande utveckling!

Ett stort tack till CPIA (Chinese Pharmaceutical Industry Association) som stod som värd för mötet, i samverkan med den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA.