Diskussioner om läkemedel och miljö i Europa-parlamentet

Bengt M - from Nov 29 meeting in European Parliament

Igår deltog jag i diskussioner gällande läkemedel och miljö nere i Europaparlamentet i Bryssel. Ett spännande möte initierat av de två parlamentsledamöterna Michel Dantin och Peter Liese. Jag presenterade industrins perspektiv och berättade om vårt initiativ EPS, Eco-Pharmaco-Stewardship. Delar av mina kommentarer och övriga inspel kan ni ta del av redan nu via mina och Sini Eskolas tweets från igår (@CSRBengt respektive @sinieskola). Det kommer även komma ut minnesanteckningar från diskussionerna, och de bilder som visades ska också bli publikt tillgängliga. När så blir fallet så ska jag komma ihåg att nämnda det här på bloggen.

En av de saker jag gladdes åt i diskussionerna var att det var flera utöver undertecknad som gav klart uttryck för att ”it is time we stop talking about banning pharmaceuticals”. Detta sades i anledning av att några av panelisterna talade om att man bör ta med miljöriskbedömningen (ERA, Environmental Risk Assessment) som inlämnas vid tidpunkten för godkänannde i den avgörande utvärderingen om ett läkemedel ska godkännas eller inte (en utvärdering som idag görs på medicinska grunder för humanläkemedel). Som jag har sagt redan tidigare i andra blogginlägg så anser jag inte att samhället ska säga nej till en substans/produkt som har medicinskt värde (dvs de positiva medicinska effekterna är större än de medicinska biverkningarna), även om det föreligger potentiell miljöpåverkan. Däremot är det såklart så att en produkt med stor möjlig miljöpåverkan måste användas ansvarsfullt och kontrollerat – men självklart ska samhället ha kvar det nya läkemedlet som ”ytterligare ett värdefullt verktyg i sin samlade verktygslåda”. Hanteringen av läkemedel genom hela dess livscykel, med regelbunden översyn av miljöriskbedömningen när så är relevant, är ett av förslagen i EPS. Den processen kallar vi eERA (extended ERA). Det går såklart att ta miljöhänsyn utan att patienters tillgång till läkemedel påerkas negativt. Patienter har rätt till bästa möjliga behandling – samhället ska inte ”ban pharmaceuticals”!

Diskussionen igår var verkligen vältajmad eftersom remissen gällande de olika förslag till åtgärder för att hantera utmaningarna med läkemedel och dess miljöpåverkan publicerades för några dagar sedan (se mitt blogginlägg från 23:e november: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sa-har-da-antligen-remissen-gallande-eu-com-pie-strategy-publicerats/)

Så har då äntligen remissen gällande EU COM PiE Strategy publicerats

Public consultation on PiE - introductory webpage

 

Nu har, flera år försenad, äntligen EU-kommissionens olika förslag på möjliga åtgärder för att hanteras utmaningar med läkemedel i miljön kommit ut på remiss:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_fr

Parallellt med denna så kallade ”public consultation” finns också ett frågepaket riktad till utvalda målgrupper, exempelvis läkemedelsindustrin (en så kallad ”targeted consultation”). Till båda dessa remisser/frågepaket finns ett flertal gemensamma bakgrundsdokument som jag rekommenderar er alla att läsa – jag vet åtminstone vad jag kommer att göra idag, imorgon och kanske under delar av helgen… :-)

Jag kommer att komma tillbaka med kommentarer här på bloggen under de kommande veckorna. Det här är ett arbete jag har väntat på i flera år.

- Kort bakgrund till remissen (på engelska): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/background_document_summary_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf

- Kort bakgrund till remissen (på andra språk, inklusive svenska): https://ec.europa.eu/info/files/background-document-summary-translations-public-consultation-pharmaceuticals-environment_fr

- Beskrivning av de olika förslagen på möjliga åtgärder: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/background_document_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf

- Bakomliggande vetenskapligt resonemang till de olika förslagen: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/study_report_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf

 

 

 

 

En vecka full av diskussioner om antibiotikaresistens

Har ni följt mitt twitter-flöde under veckan (@CSRBengt) så har ni sett att det har varit många spännande diskussioner om AMR (AntiMicrobial Resistance, eller på svenska: antibiotikaresistens). I onsdags och torsdags deltog jag i en konferens på Göteborgs Universitet anordnad av CARe (Centre for Antibiotic Resistance Research): ”Etics and Value Challenges in Antibiotic Resistance Management Policy and Research” (http://care.gu.se/conference-in-ethics–nov-2017). En mycket intressant konferens som lyfte etiska frågeställningar på ett sätt som jag inte har erfarit tidigare. Vi naturvetare och ingenjörer borde träffa och diskutera med filosofer och andra humanister mycket oftare!

Idag var jag tillbaka på mer ”känd mark” för mig vad gäller AMR-diskussioner. På Folkhälsomyndigheten (FoHM) presenterade idag FoHM och Jordbruksverket ett utkast på en ny svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/mars/ny-svensk-handlingsplan-mot-antibiotikaresistens-ska-tas-fram/). Viktigt och som sagt var mer vältrampad mark för mig, men i ärlighetens namn inte lika tankeväckande, utmanande, och till och med överraskande som diskussionerna nere i Göteborg.

Vill ni ta del av mina tweets så gå in på twitter.com/CSRBengt (hashtag: #AMR)

 

Hållbarhetsföreläsning för studenter på Ångströmlabbet i Uppsala

Ångström nov 2017

I fredags var det så åter dags för mig att diskutera hållbarhet med studenter på Ångströmlaboratoriet (Uppsala Universitet). Ni som har följt mig här på bloggen under åren vet att jag har glädjen och den stora äran att återkommande ges denna möjlighet. Via dessa länkar kan ni läsa om några av diskussionstillfällena förra året (från 12 dec 2016: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/ansvarsfullt-foretagande-diskussion-om-etiska-fragestallningar-pa-angstromlaboratoriet-i-uppsala/, och från 13 maj 2016: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/studenter-i-tokyo-och-i-uppsala-diskuterar-pfizer-green-chemistry/)

Det är alltid spännande att få höra olika studenters perspektiv på hållbarhet. I år blev det mycket diskussioner om AMR, dvs antibiotikaresistens. Vill du läsa mer om AMR så kan du exempelvis göra det i mitt blogginlägg från Uppsala Health Summit i år: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/uppsala-health-summit-2017/

 

 

 

Är Sverige ett föregångsland inom miljö och läkemedel?

Erik Haeffler

 

Idag diskuterade Erik Haeffler (på bilden ovan – vice president, Manufacturing Services & Head of CSR, Recipharm) och jag, under Birgitta Karpesjös (Apotekarsocieteten) ledning frågan om Sverige är ett föregångsland inom miljö och läkemedel på Läkemedelskongressen (#LMK17). Jag inledde med en beskrivning av vad som har gjorts, var vi står idag, och var vi önskar befinna oss imorgon. Mycket av de perspektiven känner ni som följer mig regelbundet här på bloggen väl igen. Sverige har definitivt varit ett föregångsland länge, allt sedan landstingen och apoteken började ställa frågor till oss i industrin i början av 00-talet, om läkemedelssubstansernas eventuella miljöpåverkan. Frågor som sedemera ledde till att LIF tog initiativet att börja publicera miljöinformation på Fass.se (https://www.fass.se/LIF/menydokument?userType=2&menyrubrikId=1410). Genom landstingens fortsatta arbete med att ställa hållbarhetskrav i samband med offentlig upphandling (läs mer om detta i exempelvis detta blogginlägg: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/uppfoljning-av-hallbarhetskrav-i-den-offentliga-upphandlingen/) och det stora MistraPharma-projektet (http://www.mistrapharma.se/) har Sverige fortsatt vara en föregångare. Den svenska industrin, genom branschföreningen LIF men också genom de enskilda företagen, har varit en stark pådrivare inom den internationella industrin, och de svenska apoteksaktörerna ligger även de långt framme ur ett internationellt perspektiv.

Jag gav exempel på detta i  mitt föredrag och tittade även framåt där jag önskar se bland annat att regeringen öppnar för miljöhänsyn inom ramen för det generiska utbytet (läs mer om det på http://www.ansvarsblogg.se/miljo/nar-ska-svenska-regeringen-trycka-pa-den-grona-knappen/). Ska Sverige behålla ledartröjan inom området miljö och läkemedel anser jag att det behövs ett par tydliga beslut och initiativ från regeringens sida. Och miljöincitament inom det generiska utbytet vore en mycket stark signal om att frågan anses viktig. Ett litet land som Sverige kan inte lösa alla problem såklart, men vi är en utmärkt ”pilotmarknad” för initiativ av detta slag.

Erik Haeffler gav mycket konkreta exempel från Recipharm hur ett enskilt läkemedelsföretag agerar när de har satt hållbarhet tydligt på agendan, när hållbarhet ses som en central del i affärsstrategin.

Från industrins sida är vi redo att fortsätta arbeta för att Sverige förblir ett föregångsland – vill regeringen bidra till detta genom att fatta de beslut som behövs?