Blogginlägg nummer 800 – det får handla om Almedalen

Detta är blogginlägg nummer 800 sen starten av Ansvarsblogg.se i april 2008. Det betyder således cirka 100 blogginlägg per år, dvs cirka två per vecka. Ibland såklart oftare – ibland mer sällan. Dominerade tema har såklart läkemedel och miljö varit – och många inlägg har antingen skrivits nere i Almedalen eller varit kopplade till Almedalsdiskssioner. Så vad passar bättre i detta mitt 800:de blogginlägg än att kommentera delar av mitt eget Almedalsschema 2017 som såklart innehåller flera diskussioner om läkemedel i miljön.

Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar

Göteborgs Universitet, ingår i Västsvenska Arenan

2/7 2017, 16:30 – 17:30 Strandvägen, H528, ”Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet.” Seminarium Vård och omsorg, Klimat/miljö

Ett friskare Östersjön utan läkemedel?

Takeda Pharma AB

3/7 2017, 11:00 – 12:00 Briggen Tre Kronor, fartyg, Seminarium Hållbarhet, Klimat/miljö

Finns det lösningar för bättre vattenhantering i industrin?

Kemivärldenbiotech, Win Water

3/7 2017, 09:00 – 16:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, ”Almedalspaviljongen” Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet

Vaccinmotstånd – en konsekvens av den nya medielogiken?

LIF Vaccin, GSK, Pfizer, Valneva, Sanofi, MSD

4/7 2017, 09:00 – 10:00 Rigagränd 1, ”Digidalen” Seminarium Vård och omsorg, Digitalisering

Hur kan vi genom att samarbeta hjälpa unga att skapa en bra framtid?

CSR Sweden, NyföretagarCentrum Sverige

4/7 2017, 13:00 – 13:45 Strandvägen 4, ”Tavernatältet” Seminarium Hållbarhet, Integration/mångfald

 

Jag tycker att dessa exempel på några av de seminarier som jag kommer att delta i väl beskriver bredden av hållbarhetsfrågan – såväl social som miljömässig hållbarhet, men även vikten av ekonomiskt/finansiellt hållbara samhällen. Kanske undrar någon hur vaccin-seminariet är kopplad till hållbarhetsfrågan. Det finns enligt mig många kopplingar, en av de viktigaste är att preventionsinsatser – såsom vaccinationer – är centrala för att förebygga ohälsa (i fallet vacciner för att förebygga infektioner). Kan vi förebygga infektioner och allmänt få ned infektionstrycket i samhället så minskar behoven av antibiotika – och vår antibiotika behöver vi vara rädda om! En ansvarsfull och restriktiv användning, samt en ansvarsfull tillverkning av antimikrobiella läkemedel, utgör en stor del av mitt hållbarhetsfokus för närvarande som många av er vet.

Skillnader och likheter mellan dansk och svensk läkemedelsindustri

Danish Health Tech

 

Jag hade idag glädjen att träffa en rad företrädare för Danish Health Tech Group på den danska ambassaden i Stockholm. Gruppen är här i Sverige för att lära sig mer om svensk läkemedelsindustri och om möjligt hitta samarbeten med, och kunder bland, svenska läkemedelstillverkare. Utöver diskussioner på ambassaden idag med mig och representanter bland annat från Business Region Stockholm Life Science, så kommer den danska gruppen att besöka Bactiguard i Stockholm, Astra Zeneca i Södertälje samt Pfizers fabrik i Strängnäs.

Vi hade bra diskussioner om skillnader och likheter mellan den danska och den svenska läkemedelsindustrin, mellan svensk och dansk affärskultur, hur respektive regering ser på vikten av Life Science och mycket annat. Ett spännande tema gällde vikten av hållbarhet, främst gällande miljömässigt ansvarstagande. Hur kan Danish Health Tech Groups medlemsbolag, med sina olika tekniska lösningar, hjälpa läkemedelstillverkare att agera mer resurssnålt, öka produktiviteten, minska utsläppen till luft, mark och vatten, samt undvika att generera avfall? Hur kan vi hitta samarbeten för att bli mer ”LEAN & GREEN”?

Jag hoppas att det kommer upp många goda idéer under gruppens besök till fabrikerna – LEAN & GREEN är en uppenbar konkurrensfaktor för oss här i Skandinavien!

China and EU Pharmaceutical Industry Forum 2017

Bengt föreläser i Shanghai 2017

I veckan har jag varit i Shanghai och föreläst vid China/EU Pharmaceutical Industry Forum. Detta var en fortsättning på de diskussioner vi förde i Hamburg förra året (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/lakemedel-och-miljo-samverkan-mellan-kina-och-europa/) och i Shanghai året innan (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/china-eu-pharmaceutical-industry-forum-i-shanghai/). Enormt spännande och lärorikt att få tillfället att föra en dialog om de utmaningar som fortfarande finns kvar gällande tillverkning hos tredje-parts leverantörer i Kina, men också se de framsteg som görs. Det finns en allt större förståelse för de krav vi ställer från de globala läkemedelsföretagen på våra leverantörer och underleverantörer, och den inhemska kinesiska läkemedelsindustrin bygger snabbt upp sin kompetens inom hållbarhetsområdet. En mycket lovande utveckling!

Ett stort tack till CPIA (Chinese Pharmaceutical Industry Association) som stod som värd för mötet, i samverkan med den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA.

Läkemedelsproduktion i Kina

Som många av er säkert vet så har EU-kommissionen för drygt en vecka sedan publicerat den så kallade PiE Strategy Roadmap (”Roadmap for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment”, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2210630_en). Som jag har diskuterat många, många gånger här på bloggen så är det ju så att, som kommissionen uttrycker det: ”The manufacture, use and disposal of active pharmaceutical ingredients (APIs) leads in various ways to their release into the environment, and some APIs may pose a risk”

En del av det arbete som industrin gör för att säkra upp att tillverkningen av läkemedel sker på ett ansvarsfullt sätt är att samverka med våra leverantörer (så kallade 3:e parts-tillverkare), såväl de vi redan har kontrakt med och nya potentiella leverantörer, i bland annat Kina. Som en del i det arbetet kommer jag att föreläsa för och diskutera med representanter för CPIA (Chinese Pharmaceutical Industry Association) och dess medlemsföretag nästa vecka i Shanghai. Jag har vid två tidigare tillfällen jobbat med denna grupp av kinesiska läkemedelsproducenter – dels för två år sedan i Shanghai (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/china-eu-pharmaceutical-industry-forum-i-shanghai/), dels i Hamburg förra året (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/lakemedel-och-miljo-samverkan-mellan-kina-och-europa/). Och nu är det alltså dags igen! Spännande och lärorikt, och förhoppningsvis blir miljöprestandan bättre för varje gång vi tydligt förklarar vilka förväntningar vi har som globala aktörer om vi ska kunna samarbeta. Ett av mina viktigaste budskap är att ”a global industry acts with global standards”.

Men redan igår så fick jag faktiskt möjligheten att diskutera hållbarhetsfrågor med kinesiska läkemedelsproducenter. En delegation från Jiangsu (”The Jiangsu Economic And Trade Promotion Delegation”) var på besök i Stockholm. De gör en rundresa i Belgien, Sverige och Finland mellan 3 maj och 12 maj. Jag presenterade våra förväntningar på kvalitetarbete, samt på miljö- och socialt ansvarstagande för delegationen. Mycket intressanta diskussioner följde. Det är klart att det går att avsevärt förbättra kvalitets- och hållbarhetsprestandan, men det kostar pengar att göra nödvändiga investeringar (i såväl teknik som kompetens). Vi måste alla förstå – såväl vi inom industrin som betalare inom hälso- och sjukvårdssektorn – att god prestanda alltid kostar pengar!

 

 

Behöver läkemedelsindustrin förändras för att vara långsiktigt hållbar och framgångsrik i en förändrad värld?

Xiaowen and Adam - their first day at Pfizer

Att världen förändras fort via globalisering, digitalisering och ökade krav och förväntningar på hållbarhet torde inte vara någon nyhet för någon. Att hantera denna förändring för att säkra upp att organisationen är fortsatt långsiktigt hållbar och framgångrik är en naturlig del av vårt arbete idag. Men hur kan vi säkerställa att vi får all den relevanta input vi behöver för att skapa de förbättrings- och förändringsprogram vi behöver genomföra?

En del av det uppdraget kommer Xiaowen Li och Adam Martak från Karolinska Institutets bioentreprenörsprogram att hjälpa Pfizer Sverige med under de kommande veckorna. Med start igår utgör de en liten ”Re-Think Tank” hos oss och de kommer att arbeta med flera av våra kollegor i jakten på idéer och förslag på åtgärder. Det ska bli otroligt intressant att arbeta med Xiaowen och Adam och se vilka nya perspektiv de för med sig in i vår organisation.

En varmt välkommen till Xiaowen och Adam! Det är med glädje jag ser fram emot de kommande arbetsveckorna :-)