Miljökriterier vid offentlig upphandling av läkemedel i Norge

LMI om miljö, innovation och upphandling

Jag har vid många tillfällen diskuterat hållbarhetskriterier och offentlig upphandling av läkemedel här på bloggen. Jag har dels berört den svenska situationen där kriterier har funnits med i upphandlingen i mer än tio år nu. Jag har påtalat att vi från industrin välkomnar kriterierna, men att vi anser att landstingen har lagt alldeles för lite resurser på att följa upp de ställda kriterierna. De olika företagens hållbarhetsprestanda spelar också alldeles för liten roll när landstingen beslutar om kontrakten – lägsta pris vinner i stort sett alltid. Jag har även berört den internationella utvecklingen gällande hållbarhetskriterier, där FN:s arbete som ni kan läsa om på https://savinglivesustainably.org/ är en av de viktigaste processerna.

Idag tänkte jag rikta blicken mot Norge. Ni läste kanske mitt blogginlägg från den 1 februari (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/bra-diskussioner-om-upphandling-av-lakemedel-i-norge/) där jag kort beskrev den pågående utvecklingen av miljökriterier för den norska upphandlingen av läkemedel som görs av Sykehusinnkjöp (http://sykehusinnkjop.no/divisjoner/). Den norska läkemedelsindustriföreningen LMI och Sykehusinnkjöp har kommit långt i sina diskussioner och de förslag på kriterier som nu ligger på bordet torde hjälpa till att driva hållbarhetsinnovationer i sektorn. Spännande! Läs mer via denna länk: http://www.lmi.no/2018/03/02/endelig-belonnes-miljo-innovasjon/

 

Miljövision 2025

Denise K om PGS Strängnäs - reduced size

Idag har LIF och landsting/regioner inom Sjuklövern-samarbetet haft en seminariedag på Akademiska sjukhuset i Uppsala om läkemedel och miljö. Seminariet hade utgångspunkt i en uttalad vision för år 2025: ”Läkemedel i miljön är inte längre ett problem” (https://www.lif.se/kalendarium/2018/180207-vision-2025-lakemedel-i-miljon-ar-inte-langre-ett-problem.-hur-vill-vi-gora/). Det blev många spännande diskussioner. Såväl utmaningar som lösningar presenterades utifrån olika aktörers perspektiv och genom läkemedlens hela livscykel: från tillverkning, via upphandling och användning, till kvittblivning (avfallshantering och rening).

Som synes här var det ett digert program, med många kompetenta föreläsare, som modererades skickligt av Marie-Louise Ovesjö:

TILLVERKNING

I en global värld finns ett tydligt fokus att hitta en mer hållbar läkemedelsanvändning ur flera aspekter. Hur kan vi skapa framtidens hållbara läkemedelskedja från fabriken till användaren? Under denna del kommer vi bl.a. att diskutera om det finns gröna läkemedel och vad som innefattas i det – allt från fabriker utan utsläpp till eldrivna självkörande lastbilar och patienter som får rätt läkemedel i rätt tid.

Perspektiv myndighet – Kia Salin, miljöstrateg, Läkemedelsverket
Perspektiv läkemedelsindustri – Bengt Mattson, sakkunnig Policy, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Perspektiv fabrik – Denise Karlgrim, miljöansvarig, Pfizer produktionsanläggning Strängnäs

LÄKEMEDELSANVÄNDNING

Vad kan förskrivare, landsting, myndigheter, apotek och patienter göra för att minska läkemedelsrelaterad miljöpåverkan? Vilka verktyg finns, vad skulle vi önska?” Det krävs klokskap, miljötänk och engagemang när vi ordinerar, (upp)handlar och kasserar läkemedel – oavsett om vi är förskrivare eller patient kan alla bidra med något. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ger genom chefsekonom Douglas Lundin sin bild på framtiden och läkemedelskommittéer berättar hur drömscenariot ser ut 2025 om upphandling, förskrivning och användning av läkemedel, tillsammans med upphandlingsmyndigheten.

Perspektiv myndighet: Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
Perspektiv landsting: Thomas Lindqvist, Läkemedelskommittén Uppsala
Perspektiv myndighet: Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten

RENING

Rening av läkemedelsrester i avloppsvatten är en av grundstenarna i problematiken, även om det inte är hela lösningen. Hur ser branschföreningen Svenskt Vatten på denna problematik, vad kan egentligen svenska kommunala reningsverk göra? Har vi ett reningssteg för läkemedelsrester redan till år 2025? Och vad kan göras uppströms reningsverken – kan punktkällor som sjukhus rena sitt vatten själva? På Akademiska sjukhuset i Uppsala testar man olika tekniker för att minska spridningen av läkemedel, med fokus på antibiotika, från sjukhuset och under denna del får du höra om resultaten hittills. Du får även veta vad en av Sveriges främsta forskare på området har att berätta om vad läkemedelsrester faktiskt har för effekter i miljön.

Perspektiv avloppsbranschen – Anders Finnsson, Svenskt vatten
Perspektiv punktkällan – Sofia Svebrant, projektledare, reningsprojektet Akademiska sjukhuset
Perspektiv miljöeffekter av läkemedel – Jerker Fick, docent, Umeå Universitet

Det finns mycket att berätta från dagens presnetationer och de diskussioner som fördes. Jag väljer dock att framförallt lyfta fram presentationerna av

- Denise Karlgrim (miljöchef, Pfizer Strängnäs) som ni ser på bilden ovan, redovisandes miljöarbetet på Pfizers fabrik i Strängnäs. Jag tror det är mycket värdefullt för alla att få mycket konkreta och handgripliga exempel på hur industrin jobbar med att ständigt minska miljöpåverkan från tillverkningen

- Thomas Lindqvist (från läkemedelskommittén i Uppsala) som liksom Denise gav mycket klara och konkreta exempel på vad som kan göras, och vad som redan görs, inom hälso- och sjukvården.

I övrigt väljer jag att hänvisa till den flod av tweets som skickades under seminariet. Ni hittar dem under hashtaggen #miljovision2025 alternativt om ni tittar på mitt twitterflöde @CSRBengt (www.twitter.com/CSRBengt)

Access To Medicines AMR-benchmark-rapport är publicerad

Idag publicerade ATM (Access To Medicines Foundation) sin rapport där de har utvärderat 30 läkemedelsföretags arbete mot antibiotikaresistans (AMR). Fokus såklart på anti-infectives, men vaccinområdet berörs också vilket är mycket värdefullt eftersom välfungerande vaccinationsprogram är enormt viktiga för att förebygga infektioner. Jag rekommenderar er alla att titta på livesändningen från Economic Forum i Davos i samband med lanseringen av rapporten (en 30 minuter bra sammanfattning av utmaningarna men också exempel på lösningar: https://amrbenchmark.org/livestream-world-economic-forum/) samt såklart läsa rapporten (kan laddas ner från https://amrbenchmark.org/industry-performance/).

Det finns mängder med intressant ytterligare information från rapporten tillgängligt på ATM:s hemsida, bland annat ”individual report cards” för alla de olika bolagen. Både ris och ros delas ut. GSK och Johnson & Johnson anses generellt vara ledande bland de forskande läkemedelsföretagen, nära följt av Pfizer, Novartis och Sanofi. Pfizer’s ”report card” hittar ni via denna länk: https://amrbenchmark.org/report_card/pfizer-inc/ . Bland generikabolagen anses Mylan (som köpt upp svenska MEDA) vara ledande.

Snabbaste sammanfattning av läget får man via ”4 Key Findings” (https://amrbenchmark.org/key-findings/) där bland annat utsläpp av läkemedel till miljön diskuteras:

 

Significantly curtailing the release of antibiotics into the environment is seen as an important measure for slowing AMR. Consensus around safe limits for antibiotic discharge has yet to emerge. On this issue, the Benchmark ques­tioned the 18 companies in scope with significant manufacturing presence. Of these, 15 reported having some form of an environmental risk-management strategy in place, with eight also report­ing that they have set factory discharge limits for antibiotics.” (För detaljer hänvisas till denna länk: https://amrbenchmark.org/key_finding/setting-limits-antibiotic-wastewater-discharge/)

 

Tillbaka på nutritionsfabriken i Fyrislund, Uppsala

SWEDISH SUMMARY: Som du kanske kommer ihåg från mitt blogginlägg från 30 januari 2014, så arbetade jag i gamla Pharmacias nutritionslösningsverksamhet (idag Fresenius Kabi) under mina första år i läkemedelsbranschen. I går var jag tillbaka i Fyrislund i Uppsala och fick möjligheten att både diskutera hållbarhetsfrågor samt se fabriken från insidan. Så kul!

Fresenius Kabi, Uppsala

Fresenius Kabi, Uppsala

As you may recall from my blog post from Jan 30 this year, I worked my first years in the pharmaceutical industry in the nutrition division of the old Pharmacia company (today a part of Fresenius Kabi). My main focus was packaging development and environmental matters. Really fun and interesting years. And yesterday I had the privilege to be back again at Fresenius Kabi in Fyrislund in Uppsala, Sweden, to not only discuss sustainability matters but also see the entire factory from the inside. It brought back many good memories, and it was good to see that environmental considerations play an important role in the plant objectives and programs.

Keep up the good work – I hope to be given the opportunity to visit soon again!

Härlig vecka – mängder med intressanta möten

SWEDISH SUMMARY: Det har verkligen varit en härlig vecka. Den började med annandag påsk och några timmars fiolspel i solskenet på Skansen, och sen har det ena intressanta mötet avlöst det andra. I stort sett alla mina favoritfrågeställningar och forum har funnits på agendan: ”Mer än läkemedel”, möte med LIF:s Expertgrupp Miljö, diskussioner med Socialdepartementet om gröna läkemedel, möte med Pfizer Sverige Corporate Affairs, LIF:s informationsmöte om Ansvarsfullt företagande och branschens rykte och förtroende, och så idag uppstarten på SIWI:s nya nätverk ”Vatten och läkemedel”.

It has been a really good work week. It actually started out with a public holiday, ending Easter. For several hours I, together with my girlfriend Maria, played folkmusic at the outdoor museum Skansen in Stockholm. And the sun was shining – magic! And then when I was back in the office on Tuesday it started with a Pfizer internal meeting on ”more-than-medication”. A topic which you know, if you follow my blog, that I really like. Read for instance my blog post from May 2 last year.

Directly after the ”more than medication-meeting”, I had a meeting with LIF’s Expertgroup Environment. Always good meetings where representatives from several pharmaceutical companies in Sweden discuss environmental issues. And then on Tuesday morning I sat down with the Ministry of Health and Social Affairs and discussed among other things green pharmaceuticals. You know from several blog post during the last few years (e.g. Feb 5 2014, Nov 22 2013, June 20 2013) that LIF has developed an environemntal assessment model for pharmaceutical products. Our aim has been that the model should be utilized in connection to green economic incentives in the pricing and reimbursement system in Sweden. The Ministry of Health and Social Affairs have however not moved forward on the proposal for such a scheme. Instead we now, as a first step, agreed to test the model within the OTC market (i.e. for prescription free medicines). I’ll come back to this initiative in later blog posts – it will be an interesting test of the model and to evaluate whether or not patients are interested in green pharmaceuticals.

Then Wednesday was concluded with a Pfizer Sweden internal Corporate Affairs meeting. Always interesting to discuss with colleagues on a holistic corporate level, and see how and where sustainability really matters!

Yesterday was really interesting when LIF’s (the research based pharmaceutical industry in Sweden) Strategic Committee on Trust & Reputation (where I am the chairman) together with LIF’s Expertgroup External Affairs organized a seminar on trust and reputation for the pharmaceutical industry. A very successful meeting where we had several interesting, and challeging discussions. I am happy to see that the industry continues to take corporate citizenship, corporate responsibility, and sustainability issues seriously! It is of great importance if we should have the trust and reputation we feel we deserve!

And then today SIWI (Swedish International Water Institute) and Swedish Water House launched the new cluster group on Water and Pharmaceuticals.

Water and Pharmaceuticals

Water and Pharmaceuticals

It was a good meeting today. Cecilia de Pedro (from Respect, and earlier at AstraZeneca) started out discussing pharmaceutical manufacturing in Hyderabad, India. I have discussed several times here at the blog the findings she made back in 2005/2006 and the research Joakim Larsson have continued in the area (see for instance the blog post from Aug 16, 2010). Cecilia was in Hyderabad again last year and she discussed the changes, and lack of changes, that have taken place (or not taken place…). Interesting and a thought provoking presentation. Then I described all initiative that is ongoing in Europe and Sweden in the pharmaceuticals in the environment arena. A lot of good and intersting initiatives from industry, governments, and academia. And before we broke up in smaller groups in order to discuss proposals for the way forward for the cluster group, Renee Andersson from Indiska described her, and the textile industry’s, very impressive green journey they have undertaken for the last 10 years. There’s something to learn from and being inspired by! Thanks Renee!

As I said – a really good work week. It is now time to start the week end!