The Swedish Pharmacy Chains and their Sustainability Programs

SWEDISH SUMMARY: I tidningen Dagens Apotek får apotekskedjorna kritik för sitt hållbarhetsarbete. Det är organisationen Fair Trade Center som i en undersökning av branschens arbete kommit fram till att endast två av de åtta stora apoteksaktörerna redovisar sitt hållbarhetsarbete. Som en intressent till apoteksbranschen kan jag såklart hålla med om att de kan göra mera, men jag vet också att det finns många medarbetare inom branschen som har såväl god kunskap som höga ambitioner. Jag tror att det kommer att förändras snabbt när väl hållbarhetsarbetet får en tydligare koppling till affärsstrategierna!

At DagensApotek.se we can read today that Fair Trade Center comes with criticism to the Swedish Pharmacy Chains regarding their sustainability work (read their full report here). Fair Trade Center’s research shows that only 2 of the 8 large pharmacy chains in Sweden report on their sustainability programs, and they have only found publicly code-of-conducts for three of the chains. Fair Trade Center points specifically to environmental challenges and issues in the supply chain of pharmaceuticals. One example given is of course the situation around the waste water treatment plant in Patancheru, India (for more details read e.g. this blog post from 2010).

I know from my work with representatives from the pharmacy chains, and with the Swedish Pharmacy Association, that knowledge exists and several employees within the pharmacy chains have very high ambitions in the sustainability field. We work together for instance when it comes to developing an environmental assessment model for pharmaceutical products, addressing among other things the issues raised by Fair Trade Center in their report. I am sure that sustainability programs within the pharmacy sector will develop very quickly as soon as sustainability programs become an integrated part of the business strategies.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *