Kraftsamling för barnen – arbetet går vidare

Idag träffades SAMBA:s (www.samba.nu) så kallade Advisory Board för projektet ”Kraftsamling för barnen” (www.kraftsamlingforbarnen.nu). Projektets syfte är att göra situationen bättre för alla de tusentals barn i det svenska samhället som lever i någon form av utanförskap. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett värdigt liv. Trots det ser det ut så här:

- 250000 barn och unga i Sverige lever i ekonomisk och social utsatthet

- Varje år hamnar 12000 nya barn i utanförskap

Förebyggande insatser ger fler barn ett värdigt liv och kan spara enorma summor! Målen för ”Kraftsamling för barnen” kan sammanfattas på följande sätt:

- Barnfrågan högst upp på agendan under valrörelsen 2010

- Barnkonsekvensanalyser inför alla samhällsbeslut som rör barn

- Ett välfärdsindex för barn

- Varje barn ska uppnå skolans mål

Missbruk av droger är en möjlig förklaring till det utanförskap som barn och ungdomar kan hamna i. Tobaksanvändning är en inkörsport till olika typer av missbruk. Andra skäl till utanförskap kan vara ekonomiska och sociala förhållanden och inte alltför sällan hänger de ihop med missbruk. Därför finns det skäl att kraftfullt arbeta mot såväl tobaksanvändning och andra missbruk som sociala och ekonomiska missförhållanden. Dizza Tobak utgör en del av »kraftsamlingen för våra barn«.

Advisory Board för projektet ”Kraftsamling för barnen” utgör en pool av mycket erfarna personer från olika delar av svenkt näringsliv samt ideell och offentlig verksamhet. Det ger projektet en utmärkt möjlighet att bolla spännande idéer, få såväl uppmuntrande som kritisk granskning av genomförda och planerade aktiviteter, samt titta på projketet från helt nya perspektiv. Det finns massvis med spännande aktiviteter i projektets pipe-line. Det finns alla förutsättningar att lyckas! Följ med på resan framåt valet 2010, och vidare därefter – det kommer hända mycket som långsiktigt kommer hjälpa mängder med utsatta barn i Sverige!

Jag skulle slutligen också vilja tillägga att jag är väldigt glad över den draghjälp som Dizza Tobak (www.dizzatobak.se) kan ge ”Kraftsamling för barnen” och vice versa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *