Klimatdiskussioner med Vattenfalls VD

Idag anordnade Hill & Knowlton ett lunchseminarium kring ett synnerligen aktuellt tema: Inför COP 15 (dvs läget inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december) med Lars G Josefsson, VD på Vattenfall.

Inför COP 15, med Lars G Josefsson

Inför COP 15, med Lars G Josefsson

Låt mig först och främst tacka Hill & Knowlton för initiativet. Enormt aktuellt och spännande tema, och det är självklart intressant att lyssna på Lars G Josefssons åsikter kring klimatförändringar och ett kommande klimatavtal. Vattenfall är Europas femte största energibolag och således en av de stora aktörerna inom branschen. De har också hamnat i mediernas fokus under den senaste tiden på grund av å ena sidan höga klimat- och miljöambitioner och å andra sidan mycket stora intressen i kolkraft på den europesiak kontinenten. Kan detta kombineras? Enligt Lars är svaret absolut ett ja. Ett skäl till Lars klara svar är Vattenfalls arbeten med CCS (carbon capture and storage). Är det verkligen framtiden att fånga in och avskilja koldioxiden från användning av fossila bränslen och lagra den? Framtiden får väl utvisa det, men självklart för mig är att dessa satsningar inte får minska intressena i forskning och utveckling av alternativa energikällor såsom vind- och solkraft. Men även inom dessa områden är Vattenfall aktiva. Och Lars verkar övertygad om att samhällena med hjälp av alternativa energikällor samt CCS kommer lyckas möta klimatutmaningen även om han inte hade så stora förväntningar om att klimatförhandlingarna i Köpenhamn kommer att leda fram till ett tydligt avtal. Men det blir ett första steg på den fortsatta vandringen…

Lars G Josefsson

Lars G Josefsson

Jag ställde frågan till Lars om vilken roll politikerna respektive näringslivet har. Hans svar överensstämmer väl med min egen åsikt. Politikerna skall visa vägen men inte detaljstyra. Lars uttryckte det på följande sätt: ”Politikerna skall know what to do och näringslivet know how to do it”. Låt oss alla hålla tummarna för att COP 15 verkligen visar vägen och att vi inom näringslivet sedan inom ramen för ett fastställt ram- och regelverk kan få de positiva marknadskrafterna att leda utvecklingen framåt. Lars påpekade dock att det då är viktigt att näringslivet klarar av att planera och agera långsiktigt och inte tittar på för kort horisont. Låter som ytterligare en VD som önskar att vi kommer ur ”kvartalsekonomin”. Jag håller som ni säkert förstår även med om detta. Långsiktigheten måste in i vårt strategiska planeringsarbete. När vi inom Pfizer tittar på den globala uppvärmningen är det inte bara en fråga om energiförbrukning och kostnaden för energi utan även perspektiv såsom

- förändrade sjukdomsmönster som en konsekvens av klimatförändringar,

- migrationsströmmar i klimatförändringens spår,

- och självklart även konsumenters förväntade vilja att belöna klimatsmarta produkter och tjänster.

Pfizers klimatarbete kan ni läsa mer om på vår globala hemsida, men sammanfattningsvis kan det beskrivas i enlighet med denna bild:

Pfizers globala klimatmål

Pfizers globala klimatmål

Vi har minskat utsläppen av växthusgaser med 43% i relation till försäljning (vilket motsvarar något mindre än 20% i absoluta tal) mellan 2000 och 2007 och skall minska ytterligare med 20% i abosluta tal till och med 2012.

Tyvärr tog lunchseminariet slut alldeles för snabbt. När diskussionerna började komma igång, till och med innehållande utspel från publiken om att samhället i framtiden kanske kommer att omvärdera koldioxiden och klassa den som positiv och något bra (!), så var det tyvärr dags att avbryta… Är ni intresserade av att höra diskussionerna så kommer nog åtminstone delar av det att dyka upp i P1 Vetenskapsradion. De spelade in hela diskussionen så håll ögonen (och öronen) öppna.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *