IVL – a central part of Swedish environmental research

SWEDISH SUMMARY: IVL spelar en helt central roll i svensk miljöforskning. Jag har idag deltagit i Stiftelsen IVL:s styrelsemöte (Stiftelsen är helägare till IVL AB, samt ansvarig för den så kallade samfinasierade miljöforskningen). Nästa vecka träffas Stiftelsen IVL:s styrelse, IVL AB:s styrelse samt ledningen på IVL Svenska Miljöinstitutet för att diskutera strategier för svensk miljöforskning. Jag känner en enorm glädje över att få tillfälle att diskutera dessa frågor med representanter från såväl näringsliv som många olika myndigheter och offentliga aktörer.

Aktuell rapport från IVL: Utsläpp av läkemedelsrester via enskilda avlopp i Sverige, län för län

The Board of the Foundation IVL met today. The Foundation (called SIVL) is the owner of IVL Swedish Environmental Research Institute (IVL AB), and is fully responsible for the so called co-founded environmental research in Sweden. The co-founded research totals roughly 80 MSEK per year, where principally half comes from the government (more specifically the environmental agencies Swedish EPA and Formas) and the other half from Swedish enterprises.

The Board of the Foundation will meet next week with the Board of IVL AB and with the management of IVL to discuss strategies for the environmental research in Sweden. I have to say that it is a privilege to be able to participate in such discussions with representatives from several Swedish enterprises, from environmental agencies and other governmental and public actors. It is a unique set up to allow for discussions across all sectors, actors and stakeholders. IVL is defintely a central part of Swedish environmental research.

One of IVL’s research areas is water, and one aspect of water environmental research that for obvious reasons interests me specifically is Pharmaceuticals in the Environment. IVL made a press release on Sept 18 about discharges of pharmaceuticals through individual sewages in Sweden. The study reports discharges county by county. Roughly 20% of all Swedish inhabitants in total have individual sewages (i.e. not connected to municipally owned waste water treatment plants). The percentages vary strongly from county to county, e.g. 4% in Stockholm and 42% in Gotland. A postive conclusion from the study is that the individual sewages actually work relatively well. Download the report here.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *