ISO 26000

Så har då äntligen ISO 26000, standarden för socialt ansvarstagande (eller samhällsansvar som jag personligen egentligen tycker är en bättre översättning av social responsibility) antagits. Man kan läsa om ISO 26000 i mängder med nyhetsbrev för närvarande. Bland annat skrivet MiljöRapporten om standarden i sitt senaste nummer.

Huvudinnehållet i ISO 26000 kan sammanfattas i följande rubriker:

- Verksamhetsstyrning: Dessa krav torde vara relativt enkla att hantera för de organisationer som redan tidigare har implementerat ledningssystem av typen ISO 9000 och ISO 14000.

- Mänskliga Rättigheter: Krav kring grundläggande rättigheter på arbetet och hur missförhållanden skall hanteras.

- Arbetsrätt: Krav kring anställning och anställningsstatus, hälsa och säkerhet och andra typer av arbetsmiljöaspekter, samt kring kompetensutveckling.

- Miljö: Krav kring yttre miljöaspekter såsom förebyggande av förorening och hållbart resursutnyttjande.

- Rättvisa affärsmetoder: Krav kring anti-korruptionsarbete, öppen konkurrens och respekt för äganderätten.

- Konsumetfrågor: Krav kring korrekt marknadsföring, hållbar konsumtion och konsumentens hälsa och säkerhet.

- Engagemang i och utveckling av lokalsamhället: Krav kring krav kring sociala investeringar, utbildning och kultur, samt hälsa.

Personligen tycker jag att det är mycket bra att de olika perspektiv på samhällsansvar som beskrivs i ISO 26000 är i god överensstämmelse med redan etablerade initiativ såsom de tio principerna i FN:s Global Compact. Inom Pfizer har vi redan skapat en struktur kring vårt samhällsansvar, eller ansvarsfullt företagande som vi också ibland kallar det, som baseras på Global Compacts struktur.

Och som jag skrev här på bloggen i onsdags så kan du läsa mer om hur Pfizer jobbar med hållbarhet i praktiken, och i enlighet med en modell som passar just vår företagskultur, exempelvis på blogginlägget från 29 mars, 2010. För mer information kring det miljörelaterade CSR-arbetet kan jag rekommendera bland annat blogginlägget från 18 februari, 2010.

2 comments on “ISO 26000

  1. Adrian skriver:

    Vill tipsa om bloggen Hållbar produktutveckling, http://www.hallbarproduktutveckling.se, som tar upp socialt ansvarstagande och iso 26000 samt en rad relaterade ämnen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *