CSR är en integrerad del av affären

Vilken härlig dag!

Stadshuset i Stockholm

Stadshuset i Stockholm

Solen skiner i Stockholm och jag har idag deltagit i en fantastiskt stimulerande CSR-diskussion i CSR Swedens och Telges regi. Under ledning av Telges vice VD Alarik von Hofsten diskuterades CSR-aktiviteter med direkta kopplingar till affären och till lönsamhet.

Alarik von Hofsten

Alarik von Hofsten

Telge vann förra årets ”Social Capitalist Award” för att de på ett fantastiskt sätt har integrerat CSR-arbetet i affären. CSR är inget ”utanpåverk” utan en självklar del av affärsstrategin. Det går att göra affärer och nå god lönsamhet på goda insatser i samhället!

Telge ägs av Södertälje kommun och koncernen har fått följande uppdrag från sin ägare:

- Telges tjänster skall skapa nytta och glädje för Södertäljeborna

- Telge skall bidra till ett attraktivare Södertälje

- Telge skall lämna ett betydande ekonomiskt tillskott till kommunen

Alarik gav under 1,5 timmar en rad exempel på hur Telge genom olika insatser lyckats möta detta uppdrag i den ganska utmanande miljö de har: Stor etnisk mångfald, hög arbetslöshet och akut bostadsbrist vilket givit kommunen en ganska ”dåligt rykte”. Några av de exempel på Alarik lyfte upp och som jag verkligen imponerades av var:

- Manpower Telge Jobbstart: En privat arbetsförmedling, samägd med Manpower, som nått fantastiska resultat på att snabbt få arbetslösa i arbete och därigenom integrerade i samhället.

- Telge Peab: Ett med Peab gemensamt ägt byggbolag som anställt arbetslösa med bygg- och/eller hantverksbakgrund. Satsningen har dels minskat arbetslösheten, dels minskat den akuta bostadsbristen. Snacka om win-win-lösning! Telge skall också ha en eloge för att de verkligen är uppmärksamma på att en satsning som denna inte snedvrider konkurrensen. Husen som byggs säljs till bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare på helt vanliga affärsmässiga villkor.

- Telge Hovsjö: Genom att bilda ett eget bolag med full fokus på de speciella utmaningar som finns i miljonprogramsområdet Hovsjö (stor misstro mot nya insatser, hög arbetslöshet, 85% av de boende är invandrare, stor skadegörelse) har man lyckats vända en negativ sprial. Genom att ge inflytande till de boende, genom att skapa engagemang och bygga stolthet, finns idag en framtidstro som är mycket lovande.

Alla dessa insatser är direkt värdeskapande för Telge och samtidigt utmärkta exempel på ett socialt ansvarstagande. CSR som en välintegrerad del av affären, precis som det ska vara! Jag hoppas att det var flera av CSR Swedens medlemsbolag som lät sig inspireras av detta och som ser till att säkerställa att CSR-programmen präglas av affärsmannaskap. För det är förstås så att det är bara om CSR-arbetet är långsiktigt, uthålligt, integrerat och lönsamt som det med säkerhet lever vidare och skapar reella värden!

CSR Swedens medlemsföretag

CSR Swedens medlemsföretag

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *