Carbon Disclosure Project

Hur ser det ut i företagsvärlden med klimatarbetet? Ska man tro Miljöaktuellt så finns det skäl att vara besviken… Enligt IPCC:s beräkningar måste utsläppen av växthusgaser minskas med 80 procent av 1990 års nivåer till 2050. För att dra sitt strå till stacken och nå IPCC-målen till 2050 måste de största bolagen i världen sänka sina utsläpp med 3,9 procent årligen, men enligt Carbon Disclosure Project (CDP) ligger de långt efter. De hundra största företagen sänker med dagens takt sina utsläpp med 1,9 procent årligen, säger CDP i en ny rapport.

Pfizer har jobbat inom ramen för CDP i flera år. Läs mer om det på vår globala website. Värt att kommentera är tycker jag att det i CDP:s rapport finns ett antal bolag som faktiskt har mål som är i storleksordningen 4 % minskning per år. Självklart glädjer det mig att Pfizer är ett av de bolagen. Jag är också som jag påtalat många gånger tidigare här på bloggen stolt över att vi har ett bra ”track record” vad gäller minskning av utsläpp av växthusgaser. Mellan 2000 och 2007 minskade vi utsläppen med 43 % satt i relation till vår totala försäljning.

Pfizers klimatarbete 2000 - 2007

Pfizers klimatarbete 2000 - 2007

Vårt nuvarande klimatmål är dock satt i absoluta tal (ytterligare 20 % fram till och med 2012) vilket verkar vara i enlighet med den trend som finns bland de företag som CDP har tittat på. Det är numer dubbelt så vanligt med absoluta mål än med ”indexerade mål”. Det tycker jag personligen är en bra utveckling.

Läs CDP:s rapport, den visar dels att det finns en lång rad goda exempel inom industrin men den visar också att det behövs göras än mer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *