Beroende av fossila bränslen – riskfyllt både ur miljö- och säkerhetsperspektiv

Vårt stora beroende av fossila bränslen utgör ett problem inte bara ur ett miljöperspektiv utan också säkerhetsmässigt

I dessa dagar är det mycket uppenbart hur sårbara vi är med EU:s stora beroende av fossila bränslen. Vi har säkert alla krisen mellan Ryssland och Georgien i närminnet när vi nu också hör alla de olika konsekvenser som orkanen Gustav ger upphov till. Utöver allt mänskligt lidande som följt av kriget i Georgien så kommer även de frostigare relationerna mellan EU och Ryssland att påverka vår energiförsörjning. EU har i många situationer redan tidigare, bland annat i drivkrafterna för EU:s GreenBuilding Program (för mer info, http://www.eu-greenbuilding.org/index.php?id=162 eller via Fastighetsägarmas hemsida http://www.fastighetsagarna.se/web/GreenBuilding.aspx), påtalat att utöver miljöaspekten så är även säkerhetsaspekten viktig kopplat till ett minskat beroendet av fossila bränslen (som ju oftast är en importarad energikälla). Ett ökat beroende av Rysslands stora gas- och oljefyndigheter utgör självklart ett dilemma för EU.

Orkanen Gustav medför nu att ett stort antal oljeplattformar i Mexikanska Bukten stängs(http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_669661.e24). Detta belyser än en gång problemen kopplat till vårt stora oljeberoende. Vi har alltså utöver miljöprobelmatiken, och i dessa fall även allt det fruktansvärda mänskliga lidandet, även rena säkerhetsaspekter för EU:s medlemsländer. Vår energiförsörjning, som ju har en mycket central roll i vårt samhälle, påverkas av faktorer utanför vår egen kontroll. Inte bara större naturkatastrofer utan även politiska skeenden.

Miljömässiga konsekvenser av den globala uppvärmningen finns det många olika tecken på. I förra veckan läste jag en intressant artikel i Svenska Dagbladet om hur ”Sareks glaciärer försvinner” (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1641495.svd). Det är inte bara i Alperna och i Himalaya som glaciärerna är på tillbakagång, utan även i vår nordiska fjällvärld minskar de i omfattning.

Den sista lilla snöplätten - från Beitostölen

Den sista lilla snöplätten - från Beitostölen

Krafttag behövs! Jag besökte Sveriges sydligaste glaciär, Helags, för ett par år sedan – vilken enormt häftig miljö. Sarek är förståss än mer imponerande – vi måste se till att dessa naturupplevelser kan leva vidare. Jag har vid flera tillfällen skrivit om Pfizers klimatarbete (se bland annat http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp). Vi har minskat utsläppen av växthusgasser med nästan 20% mellan 2000 och 2007 i absoluta tal, och har ambitionen att minska lika mycket till fram till år 2012. Utöver detta har vi målet om att 35% av vårt globala el-behov ska försörjas med utsläppsfria energikällor år 2012. Här kommer sol-, vind- och vattenkraft att vara viktiga källor tillsammans med olika typer av värmepumpsliknande installationer.

Vad kan man göra? Självklart finns det många olika steg vi måste ta för att minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed stoppa den globala uppvärmningen, och samtidigt minska vår säkerhetsexponering kopplat till import av fossil energi. Ett steg som diskuteras mycket av och till är alternativa bilbränslen. Inom Pfizer används globalt olika typer av hybrid-lösningar (exempelvis Toyota Prius och Toyota Camry Hybrid) samt etanolbilar. Det finns många olika aspekter man måste fundera över kring de alternativa bränslena. Jag tror många med mig ser ”Plug-In-hybrider” och elbilar som framtidens lösning. Du kan bland annat läsa om dessa bilar på Världsnaturfondens hemsida (http://www.wwf.se/press/1171044-plugga-in-i-framtiden-laddhybrider-visar-vagen-ut-ur-fossilsamhallet). Men på vägen dit måste vi även testa andra lösningar. Jag kör själv en SAAB BioPower och hamnar ofta i diksussioner om ”fin-” respektive ”fuletanol”.

SAAB BioPower

SAAB BioPower

Jag är personligen övetygad om att det går att få fram mycket stora mängder ”fin-etanol”, dvs etanolbränsle som tillverkats på ett miljöacceptabelt vis. Det fanns bland annat i tidnigen Ny Teknik en spännande artikel i förr-förra veckan rörande etanol: ”Så blir svensk etanol fin” (http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article397005.ece). I artikeln ställer Pål Börjesson från Lunds Tekniska Högskola upp följande villkor kring etanoltillverkning:

1 Etanolanläggningar ska drivas med biobränslen – inte med fossila bränslen

2 Man ska inte odla ettåriga etanolgrödor på ”kolrik” mark som normalt inte odlas eller där fleråriga odlats under lång tid, till exempel gräsbevuxen torvmark

3 Biprodukter ska tas tillvara på ett effektivt sätt så att deras energi- och klimatnytta maximeras.

4 Lustgasutsläpp vid odling ska minimeras genom effektivare kväveutnyttjande och genom användning av kvävegödsel som tillverkats i anläggningar med lustgasrening.

Jag tror att etanolbilen är ett steg i rätt riktning mot framtidens plug-in-hynbrider, och i sig ett litet steg i rätt riktning bort från beroendet av fossila bränslen. Det finns mycket att göra kopplat till de fossila bränslena – inte bara för att minska det mänskliga lidandet kopplat till stridigheter och naturkatastrofer runt om i världen – utan också för att minska säkerhetsrisker och negativa miljöeffekter! Låt oss alla dra vårt strå till stacken!

0 comments on “Beroende av fossila bränslen – riskfyllt både ur miljö- och säkerhetsperspektiv

 1. Yngve Halse skriver:

  Hei Bengt!

  Fin artikkel angående bioetanol.
  Det er sikkert mangen måter å gripe problemene vi har i fremtiden angående produksjon av brensel, spessielt for miljøaspektet.
  Samtidig er det vel også knyttet utfordringer til produksjon av biobrensel, jeg tenker da selvfølgelig på store områder som tidligere har vært brukt til matproduksjon og regnskog som har måtte vike for produksjon av feks. sukkerrør som ofte brukes i fremstilling av biobrensel.

  Mulig jeg tar feil og at dette nødvendigvis ikke er noe stort problem idag, men hva tror du om fremtiden når den komersielle produksjonen av biobrensel eskalerer?

  MVH
  Yngve

 2. Bengt Mattson skriver:

  Jag tror inte att etanol kommer bli ”den enda lösningen”. Jag håller med dig om att det verkar omöjligt att producera så pass mycket etanol till bilbränsle som behövs för världens hela bilpark på ett ansvarsfullt sätt. Däremot är det ett steg på vägen, och en av flera lösningar, på vägen till framtidens bil som jag personligen tror är en ”plug-in” el-bil.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *