Almedalen, tisdagen den 6 juli

Så går ytterligare en dag bland alla spännande seminarier och möten i Almedalen. Min dag inleddes med ett seminarium anordnat av Lärare mot Tobak samt en rad andra yrkesföreningar mot tobak: ”Tobak, hälsa, miljö och utbildning för hållbar utveckling”. Seminariet inleddes med en presentation av vår svenska ”tobaksguru”, Margareta Haglund.

Maggan Haglund

Maggan Haglund

Maggan höll ett engagerande och innehållsrikt föredrag där hon tydligt belyste att tobaken är vårt största folkhälsohot, samt att tobaken även är ett stort miljö- och hälsoproblem i odlings- och tillverkningsländerna. Men att det även bidrar enormt mycket till nedskräpningen här hemma lyftes också fram (och presenterades senare i mer detalj av Joakim Brodal från Håll Sverige Rent). Många av de siffror på tobakens enorma skada kände jag till sen tidigare via mitt arbete inom projektet Dizza Tobak (exempelvis att 18 människor dör varje dag i Sverige på grund av tobaken) men Maggan presenterade några nyheter för mig. Vad sägs exempelvis om att 200 människor beräknas dö i Sverige varje år på grund av passiv rökning…

Att åtgärder behöver vidtagas är så uppenbart, och att tobaksprevention är centralt råder det ingen tvekan om. Ungdomar ska inte börja röka eller snusa! Självklart behövs också stora insatser inom rökavvänjning och annan behandling men prevention är och förblir extremt viktigt. Därav vårt stora arbete med Dizza Tobak. För er som vill veta mer rekommederar jag er att närvara vis SAMBA:s Dizza Tobak-seminarium imorgon onsdag 1500 – 1700 i Krukmakarens Hus (Mellangatan 21).

Efter presentationerna som beskrev tobakens problem men också vilka olika lösningar som kan vidtagas ställde en politikerpanel upp för att svara på vad de anser skall göras och vad de faktiskt gör.

Politikerpanel pratar tobak

Politikerpanel pratar tobak

Politikerna var rörande överens om att

- Ja, rökningen måste minska

- Ja, snusningen måste minska

- Ja, det finns en koppling mellan tobak och andra droger

Alla påtalade vikten av tobaksprevention och att vi måste se till att inte ungdomar börja röka. Alla i panelen förutom Jan Andersson representerande Moderaterna ansåg också att man bör lagstifta om så kallad dold försäljning (dvs att inte produkterna får visas i butiken). Andra insatser som kom upp som möjliga förslag från olika politiker var skattehöjningar och krav på snusfria ungdomsmiljöer. Jag hade gärna sett en debatt kring snuset och de argument om att EU borde släppa på sitt snusförbud, men tyvärr gav inte tiden tillfälle till det. Ni vet sen tidigare om ni följt mig här på bloggen att jag anser att såväl cigarett- som snusanvändningen skall minska, och helst helt upphöra, så det är väl ganska naturligt att jag tycker att om nu Sverige skall vara ”Föregångslandet” så bör det vara inom något annat område än snusexport…

Tobaksseminariet tog slut och jag hastade vidare till Kronans Droghandels seminarium kring ”Grön Läkemedelsproduktion – är det dags?”.

Under ledning av Staffan Dopping diskuterade jag, Cecilia Marlow (VD Kronans Droghandel), Lina Gunnarsson (forskare från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet) och Christina Åkerman (GD på Läkemedelsverket) både de problem som finns med läkemedel och miljö men specifikt vad som kan göras för att driva hela läkemedelssektorn i en grön riktning.

Cecilia, Lina, jag och Christina

Cecilia, Lina, jag och Christina

Ni som läser min blogg känner till såväl problemformuleringen samt de olika typer av åtgärder som kan vidtagas (exempelvis gröna incitament i förmånssystemet). Se exempelvis inlägget från 31 maj (och dess vidare länkar). Jag kan konstatera att vi i panelen är i stort sett överens om behovet av åtgärder, men vi lyckades ändå få debatten att tända till lite kring frågan hur snabbt förändringarna kan komma, och vilka insatser som behövs för att elda på hos politiker och andra myndigheter än Läkemedelsverket. Jättebra initiativ av Kronans Droghandel att anordna detta seminarium, för även om vi i panelen i stort sett är överens så behövs nog denna typ av opinionsbildning för att även allmänhet och politiker skall börja agera.

Glag och ense panel

Glag och ense panel

Nej, nu måste jag sluta bloggandet för idag. Jag skall springa bort till Kronans Droghandels mingel och fortsätta diskussionen, för att sedan lyssna på Jan Björklunds partiledartal och sedan….

titta på VM-semifinal förstås! Uruguay mot Holland – det kan bli spännande!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *