World No Tobacco Day och Dizza Tobak

Idag den 31 maj är det ”World No Tobacco Day”, Världshälsoorganisationens (WHO) ”tobaksfria dag”. Jag tycker denna årliga återkommande kampanjdag känns extra angelägen i år eftersom WHO har valt temat ”Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women”. Det är nämligen inte bara här i Sverige som tobaksanvändningen ökar bland tjejer och kvinnor.

Att det finns behov av information och ökad medvetenhet bland unga tjejer om tobaksproblematiken torde vara välkänt, men vi vet också att det inte räcker med att beskriva skadeverkningar. Det finns väl inga ungdomar i Sverige idag som inte vet att tobak är skadligt. Att hitta nya vägar för att hjälpa ungdomar att ta beslutet att ”säga nej till tobak” är drivkraften bakom projektet Dizza Tobak. Dizza Tobak drivs av SAMBA i samarbete med bland andra A Non Smoking Generation, och med stöd av Pfizer. Vi har bett Sveriges skolungdomar att ta fram världens bästa kampanj mot tobaken. Under de senaste dagarna har jag här på bloggen presenterat vinnarna i tävlingen – såväl de som fick flest röster på nätet (klass 8A på Östra Funkaboskolan i Kalmar) som andrapristagarna (klass 7A på Matfors skola). Idag på Tobaksfria dagen vill jag berätta att klass 8D på Södra Skolan i Katrineholm inte bara vann tredje pris i ”folkets omröstning” utan också fick juryns pris för ”roligaste bidraget”.

Ta er en titt på bidraget, jag lovar att ni kommer att skratta gott! Och förhoppningsvis hjälper bidraget till att öppna ögonen hos vissa av de ungdomar som är på väg att falla i tobaksfällan. För det är ju som klass 8D säger själva:

”Vi dizzar tobak på vårt sätt, på ett lite roligare sätt. Med humor kan man locka unga människor att titta samtidigt får de ett budskap som är kristallklart tycker vi – börja inte röka, det är livsfarligt!”

Mer kring läkemedelstillverkning i Indien…

Igår visade nyhetsprogrammen i SVT reportage från läkemedelstillverkning i Hyderabad i Indien. Se inslaget via denna länk till SVT Play Rapport (det finns även som textinslag på svt.se.) Jag uppmanar er verkligen att titta på detta inslag. Det är 4 skrämmande minuter… Flera av er som följt min blogg de senaste åren känner igen frågeställningen: Stora mängder läkemedel, bland annat ciprofloxacin (ett bredspektraantibiotika), släpps ut från fabrikerna och reningsverken till vattenmiljön. I reportaget upprepas den analys som Cecilia de Pedro och Joakim Larsson tillsammans med andra forskare redovisade 2007 (läs mer via dessa länkar 4 februari 2009, 30 april 2009, 28 maj 2009, 28 januari 2010). Analysen som reportageteamet låter utföra visar att de mycket höga koncentrationer av ciprofloxacin som Cecilia, Joakim och de andra identifierade 2007 tyvärr fortfarande finns i vattnet. Om något, så verkar koncentrationerna vara än högre idag…

Människor som lever i denna miljö intervjuas i inslaget och jag tycker det är trist att deras förhoppning är att fabrikerna skall stängas, de har jobbat för det under många år berättar de för reportern. Inte borde det vara så att förhoppningen är att fabrikerna stängs – kravet torde såklart vara att utsläppen upphör och att fabrikerna drivs professionellt!

Det är utmärkt att detta problem lyfts upp än en gång. Billiga läkemedel tillverkas för Europa och USA under förhållanden som absolut inte är acceptabla. Åtgärder måste vidtas. Läkemedelsverket (LV) förslog i sin rapport den 16 december 2010 om ökade miljökrav på läkemedelstillverkning i utvecklingsländer bland annat att förmånssystemet som i mycket stora delar styr vår läkemedelsmarknad måste utvärderas. Kan det vara så att de enorma prispress som finns på generikaläkemedel faktiskt leder till den typ av problem som Joakim Larsson och hans kollegor påvisat i Indien? Läs mer om mina funderingar kring problemet som sådant samt om LV:s olika förslag till åtgärder via denna länk. Vi måste alla som verkar inom läkemedelssektorn se till att bidra med konstruktiva idéer så att alla olika typer av läkemedel, såväl patenterade som genrika, tillverkas under ansvarsfulla förhållanden. Vi har alla ett ansvar i detta!

MistraPharma-projektet

Idag gar vi haft styrelsemöte i MistraPharma-projektet. MistraPharmas mål är som flera av er som följer min blogg säkert redan vet följande:

”En av MistraPharmas målsättningar är att identifiera vilka av de läkemedelssubstanser som används idag som utgör en betydande risk för våra vattenmiljöer. För att nå dit vill man kombinera befintlig kunskap med nya data kring exponering och effekter som genereras i programmet. MistraPharma ska också ta fram faktaunderlag som kan ligga till grund för nya rekommendationer för hur miljöriskerna med läkemedel kan hanteras. Ett exempel på detta är förslag på nya metoder för att kunna upptäcka substanser med särskilt hög miljörisk tidigt i utvecklingsprocessen av nya läkemedel. I programmet ingår även att utforma basen för nya rekommendationer och tekniker för förbättrad hantering av läkemedel i avloppsvatten.”

Och det är alltid spännande att på styrelsemötena få en snabb sammanfattning av de resultat som kommit fram och publicerats och hur arbetet löper i övrigt. För en bra sammanfattning av projektets framgångar rekommenderar jag er att löpande kolla projektets hemsida.

En viktig kompetens som vi i styrelsen har är att hjälpa till i diskussionerna hur resultat från forskarna kan tas vidare ut i samhället samt påverka utveckling och framtagande av policy, standarder och riktlinjer. Självklart är det intressant att fundera över hur MistraPharma påverkar den typen av diskussioner vi förde på svenska ambassaden den 4 maj (för mer information om mötet där bland andra Läkemedelsverket, Pfizer, amerikanska läkemedelsverket FDA och amerikanska natutvårdsverket EPA deltog, följ denna länk). MistraPharma utgör förstås också en viktig kunskapsbas för diskussionerna som pågår inom EU för närvarande, exempelvis kring det så kallade ”Läkemedelspaketet” samt kring vattendirektivet (WFD).

I Läkemedelspaketet diskuteras bland annat begreppet farmakovigilans, dvs övervakning av läkemedels biverkningar. Skall påverkan på den yttre miljön också omfattas av detta begrepp? Hur skall rapporter från miljöövervakningen av läkemedel hanteras, och till vilka myndigheter, såväl på natinell som europeisk nivå, skall informationen delges?

Vad gäller WFD finns för närvarande förslag på att föra in etinylöstradiol (dvs syntetiskt p-piller östrogen) samt diklofenak på listan över kemiska substanser som man utreder vidare för att eventuellt fastställa så kallade miljökvalitetsnormer (EQS, environmental quality standards) för. I arbetet vidare för att utvärdera om detta är relevant för dessa substanser, samt om så är fallet vilket EQS som tas fram, så kan resultat och erfarenheter från MistraPharma spela en mycket stor roll.

och förstapristagaren i Dizza Tobak är…

Stort grattis till klass 8A på Östra Funkaboskolan, Kalmar. Ni vann ”folkets röst” och 25000 kronor till klasskassan i årets tävling av Dizza Tobak.

 

Utöver ”folkets röst”, dvs flest röster erhållna under den omröstning som rullat på under drygt en månad, vann klass 8A på Östra Funkaboskolan även juryns pris i kategorin ”bästa film” och ytterligare 5000 kronor til klasskassan. Juryns ordförande Blossom Tainton Lindquist gav följande motivering:

”Vi gratulerar Östra Funkaboskolan 8 A till hedersomnämnande för bästa Film. Bra manus, bra skådespeleri och bra filmat. Ett gedigert arbete med tydligt budskap. Det är inte coolt att använda tobak”

Vill ni se klassens bidrag följer ni denna länk. Jag tycker också att ni skall låta er inspireras av det enorma engagemang som klassen visar när lärarna beskriver hur skolans bidrag kom till:

”Genom skolans kurator kom klass 8A, på Östra Funkaboskolan i Kalmar, i kontakt med tävlingen Dizza Tobak. Skolan har nu en rutin som innebär att då vi upptäcker att någon elev har börjat röka anmäls det till Socialtjänsten. Vi har sett en stark koppling mellan rökande elever och elever som inte når målen i ämnena – och därmed inte heller kan få betyg.

Med liv och lust och gasen i botten började de sedan fundera på vilken presentationsform som skulle passa dem bäst. Ganska snart stod det klart att det var film de ville arbeta med, då de tidigare har gjort filmer med lyckat resultat. De ansåg också att det var mediet film som i dag når ut starkast och bäst till ungdomar.

Vi förde sedan många och långa diskussioner i klassen vad det är som gör att 16 000 ungdomar i Sverige börjar röka varje år – och vad som kan hindra dem att börja.

I grupper skrev sedan klassen flera manus och röstade sedan fram det de trodde mest på. Grundtanken med det manus som sedan blev film var att de som börjar röka tycker att det är tufft och att det är lätt att luras med av grupptryck. De visar sedan hur icke-tufft det är med alla skadliga effekter av rökning. Hur icke-tufft det är inte längre vara en del av den stora sociala gemenskapen i klassen och alla lögner som blir en del av vardagen. Hur icke-tufft det är att få sämre kondition och hur icke-tufft det är att ständigt vara utan pengar.

De filmade, klippte och lade sedan på musik, som får användas fritt från Multimediabyrån. När de sedan var färdiga och nöjda med resultatet lades filmen ut på skolans informations-teve i korridoren. Än så länge har de fått mycket beröm av övriga elever på skolan…”

Detta engagemang beskriver även Anders Lönegård, SAMBA, att det genomsyrade hans besök på Östra Funkaboskolan idag under själva prisutdelningen. Han har bett mig att framföra ett speciellt tack till alla elever och lärare på skolan för all den energi som ni visar i kampen mot tobaken! Anders är som de flesta av er som följer min blogg säkert vet projektledare för Dizza Tobak och arbetar för SAMBA. SAMBA driver Dizza Tobak med, bland andra samarbetspartners, A Non Smoking Generation med stöd av Pfizer.

Anders Lönegård, SAMBA

Anders Lönegård, SAMBA

Under veckan kommer fler pristagare att publiceras på dizzatobak.se och här på bloggen – missa inte det!

Andrapristagaren i Dizza Tobak…

 

Stort grattis till Matfors skola 7 A utanför Sundsvall till andrapriset i tävlingen Dizza Tobak. Andrapriset ger 15 000kr till klasskassan!

Klass 7A i Matfors skola fick näst mest röster av allmänheten. Deras bidrag kan ni se via denna länk. Deras egen beskrivning av bidraget låter så här:

Vi valde att intervjua personal på Matfors skola. Några som röker och snusar. Vi ville att de skulle berätta varför de hade börjat och varför de fortfarande röker/snusar. Vi ville också berätta för dem hur mycket pengar de har slösat på tobaken genom livet och att varje paket cigaretter tagit tio minuter från deras liv. Hade de tänkt på hur mycket de förstör och slösar? Hade de testat att sluta? Vi ville ge dem en tankeställare, och det gjorde vi, som ni kommer att se. Vi hoppas att alla ni andra som trillat dit kommer sluta, och att ni som inte börjat aldrig kommer att göra det heller! Vi i klassen gjorde också några avskräckande låtar. Sedan valde vi ut en som vi filmade. Musik och text är gjord av tre tjejer i klassen, och den handlar om att man inte är cool, att man luktar äckligt och att man slösar en halv miljon kronor på trettio år! Dizza tobak!

Än en gång ett stort grattis till klass 7A Matfors skola! Och på måndag, 24 maj klockan 1500, kommer förstapristagarna att meddelas på dizzatobak.se och därefter under veckan kommer resterande pristagare, inklusive juryns olika hederspriser, att offentliggöras.