Läkemedel i miljön – spännande möte #PieDebate arrangerat av EFPIA and HCWH

Igår hölls en mycket spännande workshop om läkemedel i miljön i Bryssel. Jag skrev om mötet tidigare i veckan, dels här på bloggen och dels på EFPIA:s bloggsida,  då jag också lanserade hashtaggen #PieDebate för alla som ville bidra med frågor och kommentarer. Tyvärr kom det inte in så mycket via twitterkanalen men i övrigt får mötet anses framgångsrikt. Bra och öppna diskussioner, en tydlig och ärlig vilja från alla parter att konstruktivt bidra till relevanta lösningar. Jag är mycket glad över att de olika intressenterna visar ett stort intresse för industrins Eco-Pharmaco Stewardship initiativ. Jag blir mer och mer övertygad om att initiativet innehåller svar och lösningar på många av de frågor och önskemål som bland annat EU Kommissionen gett uttryck för gällande läkemedel i miljön (eller PiE, ”Pharmaeuticals in the Environment” på engelska).

The discussions will soon begin...

The discussions will soon begin…

ENGLISH VERSION: EFPIA and HCWH (Health Care Without Harm) run their joint workshop on Pharmaceuticals in the Environment (PiE) yesterday. I have mentioned the workshop previously this week here at the blog, and also at the blogspot of EFPIA (when also the twitter hashtag #PieDebate was launched). We did not receive a lot of questions and comments through twitter, but in all other perspectives I have to say that I am very pleased with the workshop. Good discussions and open and honest invitations from everyone to collaboratively work to find relevant and appropriate measures to undertake to meet identified challenges with pharmaceutiacl residues in the environment. I was, among other things, very happy to see the large interest from all different stakeholders in industry’s proposal Eco-Pharmaco Stewardship. I become more and more convinced that the initiative holds the key to responses and solutions to most of the questions and wishes expressed by the EU Commission and others on the PiE-issue. A much more comprehensive summary of the discussions and outcomes from the workshop will come in due course and be published on the websites of hte organizers. I will keep you posted.

Delta i diskussionen 24 okt om läkemedel i miljön via #PieDebate

På fredag, den 24 oktober, anordnar EFPIA (den europeiska läkemedelsindustriföreningen) och Health Care Without Harm (HCWH) en workshop i Bryssel där läkemedel i miljön kommer att diskuteras. Deltagande i seminariet är ”by invitation only”, men alla har chans att delta i diskussionen genom att ställa frågor via twitterhashtaggen #PieDebate. Läs om mina funderingar inför workshopen på EFPIA:s blogg.

ENGLISH VERSION: This Friday, Oct 24, EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) and HCWH (Health Care Without Harm) jointly arranges a seminar on Pharmaceuticals in the Environment (PiE) in Brussels. Although the participation in the seminar is by invitation only, everyone could participate in the discussion via the possibility of asking questions using the twitter hashtag #PieDebate. You could read my thoughts prior to the workshop at EFPIA’s blog spot.

Läkemedelsverkets utredning gällande svenska etappmålen Läkemedel och Miljö

Idag hölls på Läkemedelsverket i Uppsala ett seminarium där LV:s pågående utredning om möjliga handlingsvägar för att genomföra samt eventuella konsekvenser av ett genomförande av de svenska etappmålen inom området Läkemedel och miljö. Målen innefattar bland annat att miljöriskbedömningen av läkemedel vägs in i godkännandeprocessen för humanläkemedel samt att miljökrav införs i GMP-lagstiftningen (Good Manufacturing Practice, eller på svenska God tillverkningssed). Som ni säkert vet sen tidigare (jag har diskuterat ämnet här på bloggen tidigare) så är jag orolig för att dessa åtgärder skulle påverka tillgången på läkemedel negativt för patienter och jag tror att det finns alternativa vägar att gå, exempelvis Eco-Pharmaco Stewardship, för att nå önskade miljöresultat.

ENGLISH VERSION: I met several of the most relevant stakeholders in the Pharmaceuticals and the Environment arena today at a seminar at MPA in Uppsala. The discussions today were related to MPA’s ongoing governmental commission on the Swedish environmental goals related to pharmaceuticals. The goals include the proposal of including the environmental risk assessment (ERA) into the risk/benefit analysis, and hence as a part of the authorization of human medicines, and the proposal to amend the GMP-regulation (Good Manufacturing Practice) with environental standards. As you probably know if you have followed my blog over the recent years, I have concerns with both of those proposals. I do not agree that the ERA should be part of the authorization decision. Authorization should be made on medical grounds. Patient access to valuable medicines is paramount. However, the use of the pharmaceutical, and the potential need for additional risk mitigation/management mesaures are relevant discussions for post-approval committments. Such post-approval committments are core in industry’s proposed extended environmental risk assessment scheme (eERA) being a part of our Eco-Pharmaco Stewardship model (EPS). EPS also addresses manufacturing effluents, which is the focus for the proposal to amend the GMP-regulation with environmental standards. My concern with the proposed GMP-amendment is that it would divert focus from product quality and patient safety. Once again something of paramount importance.

Both of this issues will be discussed in further detail on Friday (October 24) when EFPIA and Health Care Without Harm (HCWH) have invited stakeholders to a workshop in Brussels on Pharmaceuticals in the Environment. Read my thoughts on the issue and the upcoming workshop on the EFPIA Blog.

 

Nytt spännade UF-företag på Rudbeck – DoNut Worry

SWEDISH SUMMARY: Idag har jag träffat medarbetarna i UF-företaget (Ung Företagsamhet) DoNut Worry från Rudbeck. Ni kunde följa mitt fadderskap/mentorskap med UF-företaget YMAR förra året, jag är övertygad om att DoNut Worry kommer att lyckas lika bra. Väldigt kul att se ungdomarnas engagemang att skapa och driva ett företag. En nyckel för allas vår framtida välfärd! Lycka till nu Theodor, Jennifer, Emmie, Oscar och Gustav (samt Hanna som tyvärr inte kunde vara med idag på uppstartsmötet).

 

Ledningsgruppen på DoNut Worry

Ledningsgruppen på DoNut Worry

Today I had my first meeting at Rudbeck High School with the young entrepreneurs who just now have started their company DoNut Worry. They will run the company throughout their final year in high school, including closing it down before graduation. If you followed me here at the blog last year you will recall my mentorship with the young entrepreneurs in YMAR. It was a fun and interesting journey – and I am sure it will be at least as interesting this time! To me it is an important part of corporate responsibility and community outreach to support initiatives like this. Entrepreneurship is crucial in order to secure are future wellfare!

So what will DoNut Worry bring to the market? Well, as the name of the company indicates, donuts is the thing!

DoNut Worry UF - produkten

I’ll meet them again on Oct 31 and then we will dsicuss their business and operating plan. Looking forward to it!

Sociala innovationer inom hälso- och sjukvården – vi gör ”mer än läkemedel”

SWEDISH SUMMARY: Jag har många gånger på bloggen (exempelvis i blogginlägget från 3 maj 2012, med ytterligare länkar i det inlägget) pratat om ”mer än läkemedel” (på engelska ”more than medication” eller ”moving beyond the pill”) som en pågående förvandling, om än en långsam förvandling, av hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. En utmaning som jag har lyft är svårigheterna att hitta nya affärsmodeller som stödjer serviceutbud och ”tjänstefiering” av vårt erbjudande till samhället. En intressant analys av dessa svårigheter, och förslag på åtgärder, presenteras av BCG i inlägget ”Innovative Solutions for Biopharma”.

I have several times discussed the concept of ”more than medication” and ”moving beyond the pill” here at the blog (see for instance the blog post from May 3 2012, with its additional links). To move beyond the pill, and offer more than medication to our customers, e.g. services associated with the product or even initiatives built on pure stand-alone platforms, offers very interesting opportunities, but the devlopment is slow. These kind of social innovations have definitely not reached its full potential! One reason which I have discussed previously is the difficulties we have in identifying, and implementing, new business models. A very interesting analysis of the challenges, and with proposals of possible solutions, is presented by BCG in the article on ”Innovative Solutions for Biopharma”. It is a ”must-read” if you are interested in the topic!