Läkemedel och vatten – flera möten hos SIWI i veckan

SIWI (Stockholm International Water Institute) driver som ni vet sen tidigare blogginlägg en så kallad clustergrupp Vatten och Läkemedel. Arbetet är nu i en ganska intensiv fas där ett flertal olika arbetsgrupper jobbar parallellt under Nicolai Schaafs ledning från SIWI:s sida.

Nicolai Schaaf, SIWI

Nicolai Schaaf, SIWI

Idag träffade jag mina övriga kollegor i arbetsgruppen Miljöövervakning, och på torsdag träffas arbetsgruppen för Kommunikation/Konsumentbeteende innan hela clustergruppen sammanstrålar. Spännande att se vad alla de olika arbetsgrupperna har tagit fram och hur olika initiativ kan vägas samman till en gemensam plan. Det är totalt fem arbetsgrupper som arbetar parallellt (jag är med i 1, 3 och 4):

1. Miljöövervakning
2. Upphandling
3. Produktion
4.  Kommunikation/Konsumentbeteende
5. Reningstekniker

Vi hoppas kunna sammanställa svensk och internationell kunskap, genomförda och planerade initiativ, kunskapsluckor samt identifiera och föreslå hur åtgärder för att hantera utmaningarna med läkemedel och miljö (med fokus på vattenmiljön) kan implementeras. Jag återkommer med mer info efter vårt möte på torsdag.

ENGLISH SUMMARY: There are several meetngs taking plave this week at SIWI (Stockholm Internatonal Water Institute) within the frame of SIWI’s cluster group Water and Pharmaceuticals. Different working groups are having separate meetings leading up to a meeting with the full cluster group on Thursday. At that meeting we will hopefully be able to set a common plan and agenda for the work to come. I’ll come back with more info after Thursday.

DoNut Worry på UF-mässan i Älvsjö

UF-mässan 2015

UF-mässan 2015

På Stockholmsmässan pågår nu UF-mässan (Ung Företagsamhet). Som ni vet sen tidigare (se blogginläggen från 16 oktober 2014 och 3 november 2014) har jag arbetat som mentor/fadder åt UF-företaget DoNut Worry från Rudbeck i Sollentuna sen i höstas. Och DoNut Worry deltar såklart på mässan idag.

DoNut Worry-montern på Älvsjömässan

DoNut Worry-montern på Älvsjömässan

En mycket fin monter – och väldigt goda munkar/donuts! Det var absolut med stolthet jag besökte DoNut Worrys monter. Och det gladde mig rejält att DoNut Worry vann utmärkelsen ”Årets grafiska profil”!

Utrmärkelsen Årets grafiska profil

Utrmärkelsen Årets grafiska profil

Nu får vi hålla tummarna för att DoNut Worry även vinner ytterligare utmärkelser under mässdagarna.

Ett par tankar och reflektioner från besöket på mässan idag:

- Enormt glädjande att se alla dessa initiativrika ungdomar sprudla av entreprenörsskap. De kommer förhoppningsvis i framtiden bidra till företagande och tillväxt i samhället!

- Spännande att identfiera vilka områden som ungdomarna anser vara ”heta”. Vilka affärsområden dominerar på UF-mässan?

– Mycket vanligt förekommande är ”kaffe och fika”, i stort sett allt förstås ekologiskt. Jag köpte mig en god kopp kaffe från Kaffehjälpen UF . Det smakade kanon tillsammans med en munk från DoNut Worry!

En god kopp kaffe!

En god kopp kaffe!

– Det andra dominerande området var helt klart ”mobilladdning”. Det fanns många som sålde olika typer och modeller av mobilladdare. Själv köpte jag ett kombinerat mobilskal och laddare från UF-företaget In Case Of. Bra idé!

In Case Of

In Case Of

Jag vandrade sedan hem från mässan med 6 minidonuts i en ask. Eftermiddagens fika är fixat!

En låda donuts

 

Finns det en ”grön marknad” för läkemedel?

De senaste åren har jag på bloggen skrivit mycket om gröna ekonomiska incitament, några exempel på detta är blogginläggen från 1 nov 2013, 5 dec 201222 nov 2012 och 12 nov 2010. För att gröna ekonomiska incitament ska fungera inom läkemedelssektorn så måste det förstås finnas en marknad för gröna läkemedel. För ungeför ett år sedan genomförde Goran Jassim från bioentreprenörsprogrammet på Karolinska Institutet (KI) ett examensarbete där han tittade på patienters och apotekens eventuella intresse för ”gröna läkemedel”.  En viktig slutsats från studien är att det verkar finns ett intresse hos patienten/konsumenten.

 

Från Goran Jassims ex-arbete

Från Goran Jassims ex-arbete

 

Från Goran Jassims ex-arbete

Från Goran Jassims ex-arbete

 

Denna vecka har Andrew McDonnell, också studerande på KI Bioentreprenörsprogrammet, påbörjat sitt examensarbete. Jag har bett Andrew att ta Goran Jassims arbete vidare. Om det nu finns ett intresse hos patienten/konsumenten, vad är det som krävs för att en marknad på allvar ska kunna etableras? Dels måste det finnas ett intresse och en tydlig strategi i försäljarledet (dvs på apoteken), och dels måste man från myndighetshåll se positivt på skapandet av en dylik marknad.  Det är förstås mycket viktigt att säkerställa att val av produkt baseras på medicinskt behov och inget annat. Men, i de fall det finns medicinskt likvärdiga produkter, då är det såklart rimligt att miljöprofil vägs in i valet av behandling. Andrew kommer primärt att titta på det receptfria sortimentet. Dels därför att det är där den enskilda patienten/konsumenten aktivt själv väljer produkt, och dels har apoteken där stora möjligheter att påverka sortimentet. Jag hoppas också att Andrew kommer att identifiera erfarenheter från dagligvaruhandeln gällande ”gröna marknader”. Vilka lärdomar finns att dra från introduktion av eko-bananer, eko-mjölk, och ”fair-trade-märkt” kaffe, för att nämna några exempel.

Jag lovar att återkomma flera gånger under våren med uppdateringar från Andrews arbete.

ENGLISH SUMMARY: The last few years, I have written several blog posts regarding green economic incentives and pharmaceuticals, e.g. Nov 1 2013, Dec 5 2012, and Nov 22 2012. You have also been able to read about Goran Jassim’s MSc-Thesis on the potential interest for green pharmaceuticals (see pictures above for some of the conclusions). This week, Andrew McDonnell, yet anothet student from the bio-entrepreneurship program at Karolinska Institute, started his MSc-thesis study. I have asked him to evaluate what is needed to actually create the green market. We will initially focus on prescription free pharmaceuticals. Andrew will investigate the perspectives of the pharmacies, but also of course the regulatory aspects. I also hope that he will be able to draw experiences and conclusions based upon the introduction of ”green lines” (e.g. fruit, milk, coffee) in supermarkets.

I’ll keep you updated on the progress of Andrew’s work.

Spännande diskussioner med Mötesplats Social Innovation

I torsdags hade jag den stora glädjen att tillbringa en hel dag med mängder av kloka hållbarhetskollegor, från många olika branscher samt från departementen, på ett möte arrangerat av Mötesplats Social Innovation. Utöver de spännande diskussionerna oss kollegor emellan gällande ”CSR och dess koppling till affärsnytta och innovation” samt ”samverkan mellan näringsliv och den politiska nivån” så ledde Daniel Steinholtz oss igenom en betraktelse av ”trender och rörelser” inom hållbarhetsområdet. Jag har känt Daniel i snart tio år, han är en mycket värdefull inspirations- och kunskapskälla. Bland annat diskuterade vi 10 stora globala utmaningar som planeten står inför – och vad vi i våra roller inom våra organisationer kan göra/måste göra för att hantera situationen…

Daniel Steinholtz om 10 globala hot och utmaningar

Daniel Steinholtz om 10 globala hot och utmaningar

Jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna inom detta nätverk skapat av MSI. Enormt värdefullt!

PS. Om ni behöver hjälp att uttyda vilka utmaningar vi diskuterade så var det dessa:

1. Climate Change
2. Energy & Fuel
3. Material Resource Scarcity
4. Water Scarcity
5. Population Growth
6. Wealth
7. Urbanisation
8. Food Scarcity
9. Eco-system Decline
10. Deforestation

ENGLISH SUMMARY: We had very interesting discussions at a meeting arranged by MSI (Forum for Social Innovaton Sweden) on Jan 29. In addition to discussions with sustainability collegaues from both industry and ministries, we were given the opportunity to discuss ”trends and movements” with Daniel Steinholtz. I am a big fan of Daniel, I have known him for almost 10 years. He has always inspired me and helped me understanding sustainability better. Some of the discussions this time was regardng ten global challenges (see above).

Sustainable Developments Goals – Business Manifesto

Nyhetsbrevet MiljöRapporten Direkt skriver idag bland annat om att politiker, näringslivstoppar och organisationer nu samlas i Davos i Schweiz för årets World Economic Forum. På agendan står bland annat klimatförändringarna och FN:s nya utvecklingsmål. Närinslivets syn på vikten av att krafttag tas och att de mål som sätts upp är SMARTa (dvs Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) framgår med önskad tydlighet i det så kallade ”Business Manifesto on Sustainable Development Goals and the Post-2015 Agenda”. Ska vi lösa alla utmaningar vi står inför måste alla olika aktörer ta aktiv del i arbetet – och näringslivet står redo!

Business Manifesto - 10 points on Sustainable Development Goals

ENGLISH SUMMARY: World Economic Forum in Davos, Switzerland, starts today. On the agenda we find, amongst a lot of other things, climate change and the new UN Sustainable Development Goals. In the Business Manifesto on Sustainable Development Goals and the Post-2015 Agenda you will find industry’s/corporations’ perspective on the situation and what needs to be done.