Karriärseminarium på Stockholms Universitet

SU karriärseminarium

Igår hade jag glädjen att vara inbjuden av Stockholms Universitets karriärservice (http://www.su.se/utbildning/arbete-karri%C3%A4r)  för att presentera Pfizer samt min egen karriär och mitt arbete inom hållbarhetsområdet. Ett mycket stimulerande samtal tyckte jag att det blev. Många studenter som visade intresse generellt för life science-sektorn, för Pfizer specifikt, och som hade många intressanta frågeställningar om mitt arbete.

Stort tack för inbjudan! Ytterligare ett bra exempel på vad samverkan mellan akademi och företag kan leda till.

Diskussioner om läkemedel och miljö i Europa-parlamentet

Bengt M - from Nov 29 meeting in European Parliament

Igår deltog jag i diskussioner gällande läkemedel och miljö nere i Europaparlamentet i Bryssel. Ett spännande möte initierat av de två parlamentsledamöterna Michel Dantin och Peter Liese. Jag presenterade industrins perspektiv och berättade om vårt initiativ EPS, Eco-Pharmaco-Stewardship. Delar av mina kommentarer och övriga inspel kan ni ta del av redan nu via mina och Sini Eskolas tweets från igår (@CSRBengt respektive @sinieskola). Det kommer även komma ut minnesanteckningar från diskussionerna, och de bilder som visades ska också bli publikt tillgängliga. När så blir fallet så ska jag komma ihåg att nämnda det här på bloggen.

En av de saker jag gladdes åt i diskussionerna var att det var flera utöver undertecknad som gav klart uttryck för att ”it is time we stop talking about banning pharmaceuticals”. Detta sades i anledning av att några av panelisterna talade om att man bör ta med miljöriskbedömningen (ERA, Environmental Risk Assessment) som inlämnas vid tidpunkten för godkänannde i den avgörande utvärderingen om ett läkemedel ska godkännas eller inte (en utvärdering som idag görs på medicinska grunder för humanläkemedel). Som jag har sagt redan tidigare i andra blogginlägg så anser jag inte att samhället ska säga nej till en substans/produkt som har medicinskt värde (dvs de positiva medicinska effekterna är större än de medicinska biverkningarna), även om det föreligger potentiell miljöpåverkan. Däremot är det såklart så att en produkt med stor möjlig miljöpåverkan måste användas ansvarsfullt och kontrollerat – men självklart ska samhället ha kvar det nya läkemedlet som ”ytterligare ett värdefullt verktyg i sin samlade verktygslåda”. Hanteringen av läkemedel genom hela dess livscykel, med regelbunden översyn av miljöriskbedömningen när så är relevant, är ett av förslagen i EPS. Den processen kallar vi eERA (extended ERA). Det går såklart att ta miljöhänsyn utan att patienters tillgång till läkemedel påerkas negativt. Patienter har rätt till bästa möjliga behandling – samhället ska inte ”ban pharmaceuticals”!

Diskussionen igår var verkligen vältajmad eftersom remissen gällande de olika förslag till åtgärder för att hantera utmaningarna med läkemedel och dess miljöpåverkan publicerades för några dagar sedan (se mitt blogginlägg från 23:e november: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sa-har-da-antligen-remissen-gallande-eu-com-pie-strategy-publicerats/)

Så har då äntligen remissen gällande EU COM PiE Strategy publicerats

Public consultation on PiE - introductory webpage

 

Nu har, flera år försenad, äntligen EU-kommissionens olika förslag på möjliga åtgärder för att hanteras utmaningar med läkemedel i miljön kommit ut på remiss:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_fr

Parallellt med denna så kallade ”public consultation” finns också ett frågepaket riktad till utvalda målgrupper, exempelvis läkemedelsindustrin (en så kallad ”targeted consultation”). Till båda dessa remisser/frågepaket finns ett flertal gemensamma bakgrundsdokument som jag rekommenderar er alla att läsa – jag vet åtminstone vad jag kommer att göra idag, imorgon och kanske under delar av helgen… :-)

Jag kommer att komma tillbaka med kommentarer här på bloggen under de kommande veckorna. Det här är ett arbete jag har väntat på i flera år.

- Kort bakgrund till remissen (på engelska): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/background_document_summary_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf

- Kort bakgrund till remissen (på andra språk, inklusive svenska): https://ec.europa.eu/info/files/background-document-summary-translations-public-consultation-pharmaceuticals-environment_fr

- Beskrivning av de olika förslagen på möjliga åtgärder: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/background_document_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf

- Bakomliggande vetenskapligt resonemang till de olika förslagen: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/study_report_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf

 

 

 

 

Omvänt mentorskap – ett samarbete mellan Pfizer och Stockholms Universitet

Malin och Douglas

Pfizer Sverige har etablerat samverkansprogram med Karolinska Institutets (KI) bioentreprenörsprogram och med Stockholms Universitet (SU) vad gäller studiebesök, gästföreläsningar, praktikplatser, examensarbeten med mer. Jag har beskrivit några av de aktiviteter som följer av dessa samverkansavtal här på bloggen tidigare. Några exempel:

- Diskussioner gällande ansvarstagande vid neddragning med SU-studenter (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/studenter-fran-stockholms-universitet-pa-besok-hos-pfizer-i-silverdal/)
- Anna Lagermalm från KI hjälper oss att utveckla vårt mångfaldsprogram (http://www.ansvarsblogg.se/pfizers-ansvarsarbete/anna-lagermalm-student-fran-ki-ska-jobba-med-vart-mangfaldsprogram/)
- KI-studenter utgör vår ”Re-Think Tank” (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/vara-praktikanter-fran-kis-bioentreprenorsprogram-ar-fardiga-med-sitt-arbete/)

Ett mycket spännade initiativ, som utgör en del av samarbetet med SU, rullar nu under hösten. Vi kallar initiativet ”Omvänt mentorskap”. Studenter från SU är mentorer åt medlemmar i Pfizers svenska ledningsgrupp. Temat för mentorsprogrammet är ”digitalisering”. Dagens studenter är vad jag kallar ”digital natives”. De föddes rakt in i den digitala eran – digitala lösningar är självklarheter för dem. Det kan inte sägas om de flesta av oss kollegor här på Pfizer Sverige. Hur ska vi kunna förstå, visualisera och driva på digitaliseringen i hälso- och sjukvårdssektorn om vi inte fullt ut greppar ”den digitaliserade världen”? Vad kan då vara bättre än att låta studenterna (”the digital natives”) agera mentorer och vår ledningsgrupp adepter i ett ”omvänt mentorskapsprogram”. Jättespännande initiativ tycker jag :-)

På bilden ovan ser ni Malin Parkler (VD, Pfizer Sverige) med sin mentor Douglas Södersten (student, företagsekonomi) [Foto: Niklas Björling]

Vill ni läsa mer om det ”omvända mentorskapsprogrammet” så gör det via denna länk: http://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/h%C3%A4r-f%C3%A5r-chefen-l%C3%A4ra-sig-av-studenten-1.353023

En vecka full av diskussioner om antibiotikaresistens

Har ni följt mitt twitter-flöde under veckan (@CSRBengt) så har ni sett att det har varit många spännande diskussioner om AMR (AntiMicrobial Resistance, eller på svenska: antibiotikaresistens). I onsdags och torsdags deltog jag i en konferens på Göteborgs Universitet anordnad av CARe (Centre for Antibiotic Resistance Research): ”Etics and Value Challenges in Antibiotic Resistance Management Policy and Research” (http://care.gu.se/conference-in-ethics–nov-2017). En mycket intressant konferens som lyfte etiska frågeställningar på ett sätt som jag inte har erfarit tidigare. Vi naturvetare och ingenjörer borde träffa och diskutera med filosofer och andra humanister mycket oftare!

Idag var jag tillbaka på mer ”känd mark” för mig vad gäller AMR-diskussioner. På Folkhälsomyndigheten (FoHM) presenterade idag FoHM och Jordbruksverket ett utkast på en ny svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/mars/ny-svensk-handlingsplan-mot-antibiotikaresistens-ska-tas-fram/). Viktigt och som sagt var mer vältrampad mark för mig, men i ärlighetens namn inte lika tankeväckande, utmanande, och till och med överraskande som diskussionerna nere i Göteborg.

Vill ni ta del av mina tweets så gå in på twitter.com/CSRBengt (hashtag: #AMR)