Nytt spännade UF-företag på Rudbeck – DoNut Worry

SWEDISH SUMMARY: Idag har jag träffat medarbetarna i UF-företaget (Ung Företagsamhet) DoNut Worry från Rudbeck. Ni kunde följa mitt fadderskap/mentorskap med UF-företaget YMAR förra året, jag är övertygad om att DoNut Worry kommer att lyckas lika bra. Väldigt kul att se ungdomarnas engagemang att skapa och driva ett företag. En nyckel för allas vår framtida välfärd! Lycka till nu Theodor, Jennifer, Emmie, Oscar och Gustav (samt Hanna som tyvärr inte kunde vara med idag på uppstartsmötet).

 

Ledningsgruppen på DoNut Worry

Ledningsgruppen på DoNut Worry

Today I had my first meeting at Rudbeck High School with the young entrepreneurs who just now have started their company DoNut Worry. They will run the company throughout their final year in high school, including closing it down before graduation. If you followed me here at the blog last year you will recall my mentorship with the young entrepreneurs in YMAR. It was a fun and interesting journey – and I am sure it will be at least as interesting this time! To me it is an important part of corporate responsibility and community outreach to support initiatives like this. Entrepreneurship is crucial in order to secure are future wellfare!

So what will DoNut Worry bring to the market? Well, as the name of the company indicates, donuts is the thing!

DoNut Worry UF - produkten

I’ll meet them again on Oct 31 and then we will dsicuss their business and operating plan. Looking forward to it!

Sociala innovationer inom hälso- och sjukvården – vi gör ”mer än läkemedel”

SWEDISH SUMMARY: Jag har många gånger på bloggen (exempelvis i blogginlägget från 3 maj 2012, med ytterligare länkar i det inlägget) pratat om ”mer än läkemedel” (på engelska ”more than medication” eller ”moving beyond the pill”) som en pågående förvandling, om än en långsam förvandling, av hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. En utmaning som jag har lyft är svårigheterna att hitta nya affärsmodeller som stödjer serviceutbud och ”tjänstefiering” av vårt erbjudande till samhället. En intressant analys av dessa svårigheter, och förslag på åtgärder, presenteras av BCG i inlägget ”Innovative Solutions for Biopharma”.

I have several times discussed the concept of ”more than medication” and ”moving beyond the pill” here at the blog (see for instance the blog post from May 3 2012, with its additional links). To move beyond the pill, and offer more than medication to our customers, e.g. services associated with the product or even initiatives built on pure stand-alone platforms, offers very interesting opportunities, but the devlopment is slow. These kind of social innovations have definitely not reached its full potential! One reason which I have discussed previously is the difficulties we have in identifying, and implementing, new business models. A very interesting analysis of the challenges, and with proposals of possible solutions, is presented by BCG in the article on ”Innovative Solutions for Biopharma”. It is a ”must-read” if you are interested in the topic!

 

Diskussioner gällande läkemedel i miljön med en av EFPIAs strategiska kommittéer

SWEDISH SUMMARY: Igår och idag deltar jag på möte med den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA:s grupp SRMPC (Science, Regulatory, Manufacturing Policy Committee). Det är en strategisk policykommitté som sträcker över en lång rad områden av kritisk vikt för industrin, hälso- och sjukvården samt patienterna. Jag sitter med i SRMPC i min roll som ordförande i EFPIA:s PIE TF (Pharmaceuticals in the Environment Task Force). Jag tycker att det är mycket tillfredställande att miljöfrågan idag anses så central i sektorns strategiska diskussioner att den har en självklar plats i en kommitté av SRMPC:s tyngd. Jag måste säga att det är en viss skillnad mot den situationen som rådde när jag började jobba i sektorn för 20 års sedan…

Yesterday and today I participate in a meeting with EFPIA’s high-level strategic group SRMPC (Science, Regulatory, Manufacturing Policy Committee). The committee works with a broad range of tasks which are of critical importance for the industry, for healthcare, and for patients. I am part of SRMPC in my role as the co-chair of EFPIA’s PIE TF (Pharmaceuticals in the Environment Task Force). I feel great satisfaction that environmental matters today is such a core issue within this sector in all strategic policy discussions. I have to say that it is quite a change as compared to where we were 20 years ago when I started working in the industry.

The focus of today’s environmental discussions at SRMPC is the EPS initiative (Eco-Pharmaco Stewardship) and the outcome from the workshop in Brussels on September 11. Read more about EPS and the DG Environment workshop in my blog post from Sept 12.

Obligatorisk CSR-redovisning för alla större bolag i EU

SWEDISH SUMMARY: I dagens MiljöRapporten Direkt (ett dagligt nyhetsbrev från MiljöRapporten) kan man läsa om att ministerrådet nu har spikat kravet på obligatorisk CSR-redovisning (redovisning av ”icke-finansiell information”) för större bolag (fler än 500 anställda). MiljöRapporten Direkt skriver att ”Kraven innebär att företag från och med 2017 på årsbasis ska presentera hur deras verksamhet påverkar och relaterar till miljöfrågor, sociala frågor, frågor kring anställning såsom arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt antikorruption och mutor.”

In today’s issue of my favourite environmental newsletter ”MiljöRapporten Direkt” (from MiljöRapporten) you could read that the Council of Ministers now have made their supportive decision  regarding CSR reporting, or actually reporting of non-finacial information, for large corporations in Europe (above 500 employees). I have briefly discussed the initiative previously here at the blog, see for instance my blog post from June 26 or more on EU’s reporting directive via this link. MiljöRapporten Direkt shortly describes the decision by the Council of Ministers this way: ”Requirements mean that companies from 2017 on a yearly basis will have to present how their activities affect and relate to environmental issues, social issues, issues related to employment, such as working environment, respect for human rights and anti-corruption and bribery.”

You can find more information regarding reporting of ”non-financial information” on the website of CSR Sweden. There is among other things a web-TV session with  Jan Noterdaeme from CSR Europe where he states that ”Legislation on CSR Reporting would shake many industries”…

Pfizer Foundation och vaccinationsprogram i Afrika

SWEDISH SUMMARY: Pfizer Foundation går in med 2 miljoner dollar i stöd till UnicefRädda Barnens internationella organisation Save the Children, och International Rescue Committee för att ytterligare hjälpa till i arbetet med FN:s millenniemål. I arbetet med mål nummer 4,”Minska barnadödligheten”, är tillgången på vacciner mycket viktigt. De två miljoner dollar som Pfizer Foundation går in med hjälper till i arbetet med att nå barn i fem afrikanska länder: Etiopien, Malawi, Rwanda, Uganda och Zambia.

The Pfizer Foundation today announced $2 million in grant funding for pilot programs to improve immunization coverage in Africa. The programs will focus on interventions to reach underserved populations living in Ethiopia, Malawi, Rwanda, Uganda and Zambia. Grant recipients include UNICEF, Save the Children and International Rescue Committee. The grants will focus on building the capacity of health care systems within the five countries to ensure that efficient and sustainable vaccine supplies are available to reach children who need access to vaccines. Interventions include mobile platforms for vaccinations, which provide health workers with mobile phones and solar-powered tablets to register children born in a clinic area and help track vaccination schedules in real time. Other interventions include short-message service (SMS) systems, which will be used to monitor vaccines and equipment to identify bottlenecks in the supply chain and prevent stock outs.

The latest U.N. secretary-general report card suggests efforts are still needed to achieve the UN Millennium Development Goals (MDGs). Goals number 4, reducing the under-5 child mortality, and 5, improving maternal health, remain challenging. According to the World Health Organization (WHO), an estimated 1.5 million children under 5 years of age still die from diseases that are preventable by vaccination every year, yet almost all unimmunized children have no access to vaccines.