Om Gröna läkemedelsfabriker och Grön kemi på LIFe-time

Ni var kanske flera som läste artikeln om avloppsrening på LIFe-time i förra veckan. Nu har artikel två i LIF:s artikelserie om läkemedel och miljö publicerats på LIFe-time. I den kan du läsa om gröna läkemedelsfabriker och om grön kemi.

Last week you could (if you know Swedish…) read an article on LIFe-time regarding waste waster treatment and the challenges to remove pharmaceutical substances. Now you have a possibility to read article two from LIF in this Pharmaceutical in the Environment (PiE) mini-series. This time on green pharmaceutical operations and green chemistry.

MistraPharma-projektmöte i Lerum

Igår och idag håller MistraPharma-projektet möte på Aspenäs hotell i Lerum. Jag deltar tillsammans med Charlotte Unger (MistraPharmas styrelseordförande)  i projektmötet representerande projektets styrelse/styrgrupp. Fantastiskt spännande! Det är en ynnest att direkt få ta del av världsledande forskning inom läkemedel och miljö-området, och lyssna på diskussionerna forskarna emellan. En stor del av diskussionerna på detta möte har fokuserat planerade aktiviteter inför 2015, vilket är det avslutande året för projektet. Ur styrelsens perspektiv är det en central fråga hur resultaten kan spridas i samhället till relevanta målgrupper. Hur säkerställer vi att kunskapen kommer samhället till nytta? Uppnådda resultat hitintills hittar ni enklast på Mistra-Pharmas hemsida (under ”Outcomes”).

 

Aspenäs hotell i Lerum

Aspenäs hotell i Lerum

 

ENGLISH VERSION: Yesterday and today all colleagues from the MistraPharma-project meet at Aspenäs hotel in Lerum (outside Gothenburg). I am participating in the meeting together with Charlotte Unger (chair of the MistraPharma Board) representing the board. I find these meetings extremely interesting. I think it is fantastic to be allowed to take part of the discussions of world-leading research on Pharmaceuticals in the Environment (PiE). An important part of the discussions at this project meeting has been planned activities and deliverables for 2015, the final year of the 8 year research project. From the board’s perspective it is crucial to secure that the results and conclusions from the project is shared with all relevant groups in society. The knowledge generated should be used as relevant in society. The results so far from the MistraPharma project is most easily found at MistraPharma’s website (under ”Outcome”).

Press release om EFPIAs och HCWHs workshop Läkemedel i miljön

I lördags skrev jag kort här på bloggen om mina reflektioner från EFPIA:s (den europeiska läkemedelsindustriföreningen) och HCWH:s (Health Care Without Harm) workshop ”the #PieDebate” i Bryssel den 24 oktober. Idag har en press release kommit från EFPIA och HCWH om seminariet med kommentarer från Richard Bergström (Director General EFPIA) och Anja Leetz (Executive Director HCWH Europe).

ENGLISH VERSION: I wrote a brief blog post on Oct 25 with my reflection from the workshop on Pharmaceuticals in the Environment – ”the #PieDebate” – arranged jointly by EFPIA (the European federation of Pharmaceutical Industries and Associations) and HCWH (Health Care Without Harm). A press release about the workshop has been issued today which include comments by  Richard Bergström (Director General EFPIA) and Anja Leetz (Executive Director HCWH Europe).

Läkemedel i miljön – spännande möte #PieDebate arrangerat av EFPIA and HCWH

Igår hölls en mycket spännande workshop om läkemedel i miljön i Bryssel. Jag skrev om mötet tidigare i veckan, dels här på bloggen och dels på EFPIA:s bloggsida,  då jag också lanserade hashtaggen #PieDebate för alla som ville bidra med frågor och kommentarer. Tyvärr kom det inte in så mycket via twitterkanalen men i övrigt får mötet anses framgångsrikt. Bra och öppna diskussioner, en tydlig och ärlig vilja från alla parter att konstruktivt bidra till relevanta lösningar. Jag är mycket glad över att de olika intressenterna visar ett stort intresse för industrins Eco-Pharmaco Stewardship initiativ. Jag blir mer och mer övertygad om att initiativet innehåller svar och lösningar på många av de frågor och önskemål som bland annat EU Kommissionen gett uttryck för gällande läkemedel i miljön (eller PiE, ”Pharmaeuticals in the Environment” på engelska).

The discussions will soon begin...

The discussions will soon begin…

ENGLISH VERSION: EFPIA and HCWH (Health Care Without Harm) run their joint workshop on Pharmaceuticals in the Environment (PiE) yesterday. I have mentioned the workshop previously this week here at the blog, and also at the blogspot of EFPIA (when also the twitter hashtag #PieDebate was launched). We did not receive a lot of questions and comments through twitter, but in all other perspectives I have to say that I am very pleased with the workshop. Good discussions and open and honest invitations from everyone to collaboratively work to find relevant and appropriate measures to undertake to meet identified challenges with pharmaceutiacl residues in the environment. I was, among other things, very happy to see the large interest from all different stakeholders in industry’s proposal Eco-Pharmaco Stewardship. I become more and more convinced that the initiative holds the key to responses and solutions to most of the questions and wishes expressed by the EU Commission and others on the PiE-issue. A much more comprehensive summary of the discussions and outcomes from the workshop will come in due course and be published on the websites of hte organizers. I will keep you posted.

Delta i diskussionen 24 okt om läkemedel i miljön via #PieDebate

På fredag, den 24 oktober, anordnar EFPIA (den europeiska läkemedelsindustriföreningen) och Health Care Without Harm (HCWH) en workshop i Bryssel där läkemedel i miljön kommer att diskuteras. Deltagande i seminariet är ”by invitation only”, men alla har chans att delta i diskussionen genom att ställa frågor via twitterhashtaggen #PieDebate. Läs om mina funderingar inför workshopen på EFPIA:s blogg.

ENGLISH VERSION: This Friday, Oct 24, EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) and HCWH (Health Care Without Harm) jointly arranges a seminar on Pharmaceuticals in the Environment (PiE) in Brussels. Although the participation in the seminar is by invitation only, everyone could participate in the discussion via the possibility of asking questions using the twitter hashtag #PieDebate. You could read my thoughts prior to the workshop at EFPIA’s blog spot.