CleanMed Europe 2016 – i Köpenhamn

Igår, idag och imorgon samlas flera hundra deltagare från hela världen i UN City i Köpenhamn för att delta i konferensen CleanMed Europe 2016

CleanMed Europe 2016

Mängder med intressanta presentationer och diskussioner förstås. Igår lyssnade jag bland annat på Johanna Borgendahl från Stockholms Läns Landsting (SLL) när hon beskrev SLL:s arbete för att minska miljöpåverkan från läkemedel. Hon presenterade såklart bland annat hur hälso- och sjukvården kan använda miljöinformationen som återfinns på janusinfo.se som tll stor del bygger på LIF:s initiativ miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass.se. Svenska landstings arbete med läkemedel och mljö, och miljöklassificeringsinitiativet röner fortsatt stor uppmärksamhet när det presenteras för en internationell publik – Sverige ligger fortfarande i framkant i detta arbete.

Jag hade också gläden att lyssna på Louise Summerton från York University. Hon presenterade IMI-projektet CHEM21, och gav en detaljerad beskrvning av den ”On-line Learning Platform” som byggts upp inom projektet. Enormt mycket bra information och kunskap om grön kemi samlat på en och samma plats. En ren guldgruva!

Idag blir det under eftermiddagen bland annat en session om AMR (Anti-Microbial Resistance) som jag har skrivt ganska mycket om här på bloggen på senare tid, och imorgon är det bland mycket annat dags för mig att presentera EPS (Eco-Pharmao-Stewardship) för de intresserade.

Diskussioner om jämställdhet och mångfald hos USA:s ambassadör här i Sverige

Igår deltog jag i en intressant diskussion hemma hos Azita Raji (USA:s ambassadör här i Sverige). Azita hade bjudit in 80 personer till residenset för att de skulle kunna lyssna på ett samtal mellan Azita, mig, Helene Hellmark Knutsson (svensk minister för högre utbildning och forskning), Debora Spar (President of Barnard College) och Gustav Amberg (rektor för Södertörns Högskola), om CSR generellt men mer specifikt om jämställdhet och mångfald.

Diskussioner hos USAs ambassadör om CSR

Azita Raji visar ett mycket stort och genuint intresse och engagemang för mångfaldsfrågan i synnerhet, men förstår också betydelsen av CSR och ansvarstagande ur ett bredare perspektiv. Såväl offentliga aktörer som det privata näringslivet och civilsamhället måste delta och samverka för att nå fram till en ”vinn-vinn-vinn-situation” för samhället i stort.

Stort tack Azita för att du tog detta initiativ! Jag är helt övertygad om att det nätverkande som skedde igår kommer att leda tll mängder med nya initiativ och projekt – till nytta för hela samhället!

Antibiotikaresistensutveckling – ett mycket aktuellt tema…

Antibiotikaresistensutmaningen (AMR – antimicrobial resistance), som jag bland annat skrivit om här på bloggen den 19 september och den 20 september, är en frågeställning som finns med på i stort sett alla möten som jag deltar i för närvarande. Förra veckan hade jag ett antal möten i Bryssel med representanter från olika delar av läkemedelsindustrin – såväl från den forskande läkemedelsindustrin, som från generika och OTC-företagen (tillverkare av receptfra läkemedel). Det är uppenbart att världen nu tar frågan på allra största allvar och att det dras igång en lång rad olika initiativ som syftar till att inte bara hantera problemen som uppkommer om det görs oacceptabla utsläpp från fabriker, utan också för att hantera felanvändning, bristande diagnostik och otillräckliga vaccinationsprogram, brist på tillgänglighet i vissa delar av världen, samt behoven av mer forskningsinsatser.

Jag är helt övertygad om att AMR-frågan kommer att debatteras även denna vecka, bland annat på CleanMed i Köpenhamn där jag föreläser om Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS) på fredag.

NLS 3.4 – miljöbedömning av receptfria läkemedel, referensgruppsmöte 4 okt

I tisdags träffades referensgruppen för Nationella läkemedelsstrategins (NLS) uppdrag 3.4 ”Miljöbedömning av receptfria läkemedel”.

Miljöbedömning av receptfria läkemedel
Huvudansvarig: Läkemedelsindustriföreningen
Testa miljöbedömningsmodell som utvecklats av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans med sektorns intressenter
Sammanfattning
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tillsammans med sektorns intressenter utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnyttjande. Modellen behöver testas för att identifiera eventuella behov av justeringar. Det behöver även utvärderas hur miljöbedömningen kan kommuniceras och om det föreligger någon betalningsvilja för ett miljöbedömt läkemedel hos slutkonsument. Faller en sådan pilotstudie väl ut för receptfria läkemedel kan dessa resultat komma att ligga till grund även för miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte i enlighet med förslaget i Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23).
Genomförandeplan
Ett antal receptfria läkemedelsprodukter kommer att miljöbedömas 2016 med hjälp av den modell som utvecklats inom nationella läkemedelsstrategin. Pilotstudien utvärderas löpande av en arbetsgrupp där alla berörda aktörer deltar.

I referensgruppen finns representation från en mängd olika intressenter, exempelvis Apoteksföreningen, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, landsting/regioner, IVL Svenska Miljöinstitutet, SIWI samt från läkemedelsindustrin (LIF och FGL). På mötet i tisdags presenterade två medlemsföretag från LIF miljöbedömningar utförda på två av deras receptfria läkemedel. Och hur kan man sammanfatta dessa miljöbedömningar?
Mycket data blir det såklart… Redan när man tittar på bara dessa två produkter så kan man se skillnader i tillverkningsprocesserna – och det beror främst på att läkemedelssubstanser är väldigt olika. Att göra jämföresler mellan olika produktgrupper/terapiområden – mellan produkter innehållande olika aktiva läkemedelssubstanser – är enormt svårt, kanske till och med omöjligt. Att den ena av de två produkterna producerar 80 kg koldioxidekvivalenter per kg producerad läkemedelssubstans säger förstås i stort sett ingenting om det inte kan jämföras med någon annan helt medicinskt likvärdig produkt…
Har ni följt min blogg de senaste åren vet ni att jag vill se att miljöhänsyn tas inom ramen för det generiska utbytessystemet. Där skulle man kunna göra just denna typ av jämföresler mellan produkter med samma aktiva substans som således har likvärdig medicinsk effekt. Att låta miljöpåverkan, och inte bara lägsta pris, vara en parameter i valet av ”periodens vara” (den medicinskt likvärdiga produkt som apoteken ska expediera till dig obereoende av vilket specifikt produktnamn som står på receptet – under förutsättmning förstås att produkten är utbytbar och läkaren inte har gjort ett ”medicinskt kryss” och motsatt sig utbyte) torde egentligen vara en självklarhet 2016.

NLS 3.4-projektet fortsätter under hösten och jag lär säkert återkomma med ytterligare blogginlägg i denna fråga. En frågeställning som jag anser vara enormt viktig och intressant är hur vi kan säkerställa att de miljöparametrar i bedömningsmodellen som vi kommer fram till är relevanta för läkemedel i ”öppenvård”, överenstämmer med de miljökriterier som utvecklas inom det arbete som för närvarande drivs av Upphandlingsmyndigheten (UHM) gällande hållbarhetskriterier i offentlig upphandling av läkemedel (för läkemedel i ”slutenvård”).

Föreläsning om miljöbedömningar hos IMM på KI

Idag har jag varit och föreläst om miljöbedömningar av läkemedel på IMM (Institutet för Miljömedicin) på KI (Karolinska Institutet).

Institutet för miljömedicin - KI

Som ni vet sen tidigare tycker jag att det är enormt stimulerande och lärorikt att föreläsa för och diskutera med studenter. Idag diskuterade vi såväl miljöbedömningar av läkemedelssubstanser (mer info hittar ni på lif.se) som miljöbedömningar av läkemedelsprodukter med fokus på miljöpåverkan i tillverkningsledet. Jag berättade bland annat om LIF:s projekt inom Nationella läkemedelsstrategin (aktivtet 3.4 i NLS handlingsplan 2016) med miljöbedömningar av receptfria läkemedel. En stor del av presentationen och diskussionen rörde antibiotikaresistensproblemen kopplade till utsläpp av antibotikasubstanser vid tillverkning, men vi berörde även problem med felaktig användning av antibiotika och vikten av att minska infektionstrycket i samhället. För mer informaton om AMR (Antimicrobial Resistance) och vad industrin har åtagit sig att göra för att bidra till en lösning, så rekommenderar jag att ni läser blogginlägget från 20 september.

Att åtgärder behöver vidtagas var vi alla rörande överens om!