Sustainable Developments Goals – Business Manifesto

Nyhetsbrevet MiljöRapporten Direkt skriver idag bland annat om att politiker, näringslivstoppar och organisationer nu samlas i Davos i Schweiz för årets World Economic Forum. På agendan står bland annat klimatförändringarna och FN:s nya utvecklingsmål. Närinslivets syn på vikten av att krafttag tas och att de mål som sätts upp är SMARTa (dvs Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) framgår med önskad tydlighet i det så kallade ”Business Manifesto on Sustainable Development Goals and the Post-2015 Agenda”. Ska vi lösa alla utmaningar vi står inför måste alla olika aktörer ta aktiv del i arbetet – och näringslivet står redo!

Business Manifesto - 10 points on Sustainable Development Goals

ENGLISH SUMMARY: World Economic Forum in Davos, Switzerland, starts today. On the agenda we find, amongst a lot of other things, climate change and the new UN Sustainable Development Goals. In the Business Manifesto on Sustainable Development Goals and the Post-2015 Agenda you will find industry’s/corporations’ perspective on the situation and what needs to be done.

Skapa mer värde med mindre

Denna vecka har många organisationer uppstartskonferenser eller ”kick-offs” för det nya året. Så också Pfizer. Utöver att fundera över årets mål och aktiviteter, planera olika initiativ och diskutera gemensamma utmaningar så försöker man ofta också att få in externa betraktares perpsektiv på verksamheten och de utmaningar vi kan förväntas möta i framtiden. Jag och många av mina svenska kollegor i Pfizer hade nöjet att lyssna till Stefan Hyttfors presentation om framtiden: ”Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den!” Kul, tänkvärt, fascinerande, skrämmande, tankeväckande… Vill du få en smak av presentationen så titta på detta YouTube-klipp: ”Vill du veta hur framtiden blir?”

Det finns mycket från Stefans presentation som jag skulle kunna reflektera över här på Miljö- och Ansvarsbloggen, men jag väljer perspektivet ”Skapa mer värde med mindre”. De miljömässiga utmaningar som vi och planeten står inför är som alla vet gigantiska. Vi måste lyckas effektivisera och hitta smartare lösningar i vardagen, men också få till stånd rejäla paradigmskiften. En av de bilder som påverkade många av oss åhörare stark var bilden av vilka enorma resurser som krävs för en köttbit eller burgare… Man kan säkert diksutera om de absoluta siffrorna är korrekta men jag har inte den rätta kompetensen för att vare sig försvara eller kritisera de värden som Stefan visade. Men budskapet torde alla kunna ta till sig: Vi måste lyckas skapa dylikt värde med mycket mindre resurser…

Processerna kräver mycket resurser...

Processerna kräver mycket resurser…

Effektiviseringar av existerande processer och de radikala genombrotten som fullständigt förändrar en hel industri måste komma till stånd också inom vår industri och vår sektor. Och visst finns det hopp och positiva exempel. Den ökade användningen av ”Grön kemi” vi ser inom läkemedelsindustrin kan vara ett sådant exempel. I dagens ”gröna kemi-processer” där vi nyttjar biokatalysatorer och andra hjälpmedel krävs mycket mindre användning av kemikalier och energi än i de ”klassiska kemiska synteserna”. Många av reaktionerna kan också utföras i vatten istället för i ett organiskt lösningmedel. Läs mer om grön kemi och läkemedelstillverkning via denna länk till IMI-projektet Chem21.

Tack Stefan för inspirationen!

ENGLISH SUMMARY: I had the privilege to listen to a lecture by Stefan Hyttfors the other day. He gave me and some of my Pfizer colleagues in Sweden a really inspiring and interesting view on our future. If you want a feeling of Stefan’s presentation and his messages I refer you to YouTube: ”Do you want to know how the future will look like?”

One of Stefan’s key messages to us was ”create more value with less”. And among all different aspects raised by Stefan in his lecture I chose that one as the main perspective in this blog post. We as an industry needs to focus upon that in everything we do. Just one example is the utilizaton of Green Chemistry when it comes to the manufacturing of pharmaceutical substances. To reda more on Green Chemistry and pharmaceuticals please review the IMI-project Chem 21.

Nytt år – nygamla utmaningar…

Så var man tillbaka på kontoret efter jul- och nyårsledighet. Ett nytt år har börjat men jag kan inte säga att det är idel nya utmaningar som står för dörren. Till stor del kommer jag, och ni som följer mitt arbete via bloggen, att känna igen mycket av frågeställningarna. Läkemedel i miljön (eller PiE som vi ofta säger – ”Pharmaceuticals in the Environment”) kommer att förbli huvudtema. En stor del av min tid lägger jag på arbetet inom den Europeiska läkemedelsindustriföreningen, EFPIA, med initiativet EPS (Eco PharmacoStewardship). EPS kan ses som industrins inspel till den PiE Strategy som EU kommissionen ska presentera i höst. På nationell nivå kommer 2015 för min del att domineras av initiativet som tas av LIF, Läkemedelsindustriföreningen, inom ramen för den Nationella läkemedelstrategins handlingsplan 2015: ”Miljöbedömning av receptfria läkemedelsprodukter”, samt av avslutande aktiviteter för det stora MistraPharma-projektet som går i mål i år efter 8 mycket spännande år. Jag förutser också att vi intressenter i SIWI:s så kallade klustergrupp Vatten och Läkemedel kommer att ha många spännande diskussioner under året. Jag tror också att diskussionerna kring miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen fortsatt kommer att vara livlig: Hur ska kraven utformas och hur visar vi leverantörer att vi når upp till kraven? Och hur ska landstingen följa upp kraven?

På ”bolagsnivå”, dvs inom ramen för Pfizers svenska verksamheter, kommer arbetet fortsätta med att utvärdera, utveckla och kommunicera verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns enormt många positiva kopplingar mellan ett välutvecklat CSR- och miljöarbete och vår affär. Vi kan genom att ”göra rätt från början” inte bara minska vår egen miljöbelastning utan också minska belastningen från våra leverantörer samt hos vår kund (dvs i hälso- och sjukvården och hos den enskilda patienten). Genom att agera ansvarstagande i hela produkternas livscykel minskar vi inte bara miljöbelastningen utan tar också ett social ansvar globalt.

På nationell och lokal nivå kommer jag att jobba med socialt ansvarstagande bland annat inom ramen för CSR Swedens verksamhet och i Pfizers samarbete med Sollentuna Kommun och Rudbecks gymnasiet.

Välkommen att följa med på en spännande resa under 2015!

ENGLISH SUMMARY: Back in the office after a Christmas and New Year’s holiday. Although it is a new year, I presume that we will all recognize several of the work tasks of 2015. PiE (Pharmaceuticals in the Environment) will remain very high on the agenda. A lot of work will be done within EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) with the EPS initiative (Eco PharmacoStewardship). EPS could be seen as an industry proposal to be included into the EU Commission PiE Strategy which is due fall 2015.

On a national level I forsee that a lot of work will be focused upon the LIF (the Research Based Pharmaceutical Industry in Sweden) initiative on performing environmental assessments on prescription free pharmaceutical products. This initiative is part of the National Pharmaceutical Strategy Action Plan 2015. I guess I will also have some interesting work together with

-  the MistraPharma board and project managers when we now enter the final year of the project

- stakeholders of the SIWI cluster group on Water and Pharmaceuticals

- County Councils when it comes to CSR and environmental criteria in tenders

- CSR Sweden when it comes to social responibility initiatives on the national arena.

In my Pfizer role I will continue to work with colleagues to integrate sustainability aspects in everything we do. There are so many clear benefits, not only to us but also to our customers and other stakeholders, when we do things ”right from the very beginning”.

Welcome to an interesting journey throughout 2015!

Styrelsemöte med CSR Sweden i Skandias lokaler idag

Idag har CSR Sweden haft styrelsemöte. Det är alltid kul och spännande att diskutera ansvarsfullt företagande med styrelsen (eller med nätverkets olika medlemsbolag) för CSR Sweden – det engagerade näringslivets arena för diskussion och opinionsbildning inom CSR-området.

Delar av CSR Swedens styrelse och valberedning

Delar av CSR Swedens styrelse och valberedning

På dagordningen idag stod utöver ekonomisk uppföljning och en verksamhetsgenomgång också planering inför 2015 och diskussioner om strategiska allianser. Mycket spännande – men tyvärr kommer jag förstås inte avslöja hur diskussionerna förlöpte och vilka slutsatser och beslut som tog. Du får följa utvecklingen på hemsidan. Alternativt kan du (eller rättare sagt ditt bolag) kanske komma med som medlem i nätverket :-)

ENGLISH SUMMARY: The CSR Sweden Board met today. It is always a pleasure to meet with these highly skilled CSR and sustainability experts. Good and interesting discussions!

Grannsamverkansbilen i Sollentuna

Jag måste erkänna att tyckte om idén med Grannsamverkansbilen redan första gången jag hörde talas om den. En bil som åker runt i bostadsområdena i Sollentuna under dagtid och både visar på en närvaro i området men där föraren och passagerarna också kan agera på och rapportera det de ser. Och inte blir idén sämre av det faktum att de tar med sig äldre personer från hem och äldreboenden som inte annars kommer ut så ofta. Genial idé i sin enkelhet. Sollentuna kommun önskade en samverkan med kommunens näringsliv för att realisera idén – det var bara att hoppa på tyckte jag.

Projektet har nu pågått ett antal år och jag hade äran att, å Pfizer vägnar, få mottaga ett tack från kommunen och bilens eldsjälar i början av veckan. Jag bockar och tackar! För de som vill veta mer om initiativet så rekommenderar jag att ni kontaktar Anna-Karin Sundén på kommunkontoret. Hon brinner också för initiativet!

Proudly accepting the diploma

Proudly accepting the diploma

ENGLISH SUMMARY: I was honored to accept, on behalf of Pfizer, a diploma from Sollentuna municipality for our support of the initiativ ”Neighborhood car” (in Swedish: ”Grannsamverkansbil”). It is a brilliant idea in all its simplicity. The car moves around in the municipality during day time to show presence and report on problems and ”suspicious behaviours”. And in addition to that – the drivers invites old people that rarely leave their houses or institutions to go with them. A very appreciated activity!